Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07391 791934 | 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Tommy Emmanuel - AILDREFNU

  • Rhaid i blant dan 14 oed fod gydag oedolyn
 

Os ydi canu’r gitâr at eich dant chi, Tommy Emmanuel ydi’r gorau gewch chi. 

Aeth Tommy heibio i ddigon o gerrig milltir cerddorol i fodloni sawl oes.Neu o leiaf fe fydden nhw’n ddigon pe tai’r math o artist sy’n cael ei wala fyth.Pan oedd yn chwech oed roedd ar daith yn rhanbarthau Awstralia gyda band ei deulu.Erbyn ei ddeng ar hugain roedd yn gitarydd blaen roc a rôl yn rhoi stadia yn Ewrop ar dân.Yn bedair a deugain daeth yn un o’r pump o bobl a enwyd erioed yn Ganwyr Gitâr Ardystiedig gan ei eilun, yr eicon cerddoriaeth Chet Atkins.Heddiw mae’n chwarae cannoedd o sioeau dan eu sang bob blwyddyn, o Nashville i Sydney i Lundain.Tra treuliodd selogion rhif y gwlith flynyddoedd yn ceisio datrys a dynwared techneg Tommy, iddo yntau, dim ond y cyfrwng ydi hi.Ei gyrchddull ydi cân a theimlad yn gyntaf bob gafael, ei gerddoriaeth yn ymgorffori ei ysbryd eneidfawr, ei ymdeimlad o obaith a’i awch am ddifyrru. 

Pheidiodd Tommy erioed â dyheu am be sy nesaf.Pan gydnabyddir chi’n eang yn feistr rhyngwladol y gitâr acwstig solo mae galw mawr amdanoch ac arweiniodd hyn at weithio ar y cyd â rhai o’r cantorion, yr awduron caneuon ac, ie’n wir, y canwyr gitâr gyda’r goreuon sy’n fyw heddiw – rhestr sy’n cynnwys Jason Isbell, Mark Knopfler, Rodney Crowell, Jerry Douglas, Amanda Shires, Ricky Skaggs, J.D. Simo, David Grisman, Bryan Sutton, Suzy Bogguss a llawer at hynny. 

Y gwestai arbennig ar y daith ydi Jerry Douglas, yn enillydd gwobrau Grammy rhif y gwlith ac yn ganwr amlwg ei le ym mand Alison Krauss, ac mae “Dobro's matchless contemporary master” yn offerynnwr aruthrol o amryddawn a dyfeisgar, a’i arddull ddihafal canu’r tir glas yn diogelu’i safle’n gerddor Americanaidd.Er ei fod yn enwog ar gorn ei ran mewn llond gwlad o wahanol actau, yn unawdydd y mae’n amlwg yn weledydd gwirioneddol.

 
  • Pris Safonol: £30.50 | £35.50 | £40.50
  • Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith - ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934Seddi'r stalau @ £30.50 pob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr