Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07391 791934 | 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

The Simon and Garfunkel Story - AILDREFNU

Yn syth ar ôl wythnos yn West End Llundain yn y Vaudeville Theatre, taith y byd a phob oedfan DAN EI SANG a chymeradwyaeth sefyll ym mhob perfformiad, mae The Simon & Garfunkel Story yn ei ôl! Yn defnyddio tafluniau anferthol a phytiau ffilm gwreiddiol, mae’r Dathliad yma o’r Hanner Canmlwyddiant hefyd yn cynnwys band byw llawn yn perfformio’r hits i gyd gan gynnwys 'Mrs Robinson', 'Cecilia', 'Bridge Over Troubled Water', 'Homeward Bound' a llond gwald at hynny. Codwch eich tocynnau rhag blaen – mae hon yn noson rhy dda i’w cholli!

"Fantastic” - Elaine Paige, BBC Radio 2. "Authentic and Exciting” -
The Stage

"For once, you really can believe the hype"
British Theatre Guide

"Authentic & Exciting"
The Stage

"A Real Treat"
The Metro

"Amazing"
Elaine Paige, BBC Radio 2

"Enchanting" 
Capital Radio

Gwefan The Simon and Garfunkel Story

 
  • Pris Safonol: £20.50 | £22.50
  • Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Dan 16 oed | Dros 60 | Myfyrwyr | Hawlwyr: £1.50 yn llai
  • Defnyddwyr cadair olwyn ac un cydymaith (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934): Seddi'r stalau @ £20.50 pob tocyn
  • Grwpiau o 10 neu’n fwy (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar  07391 791934)£1.50 oddi wrth bob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr