Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07391 791934 | 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

The Shires - AILDREFNU

Dyma’r act canu gwlad a gwerin sy’n gwerthu orau yng ngwledydd Prydain, The Shires, yn eu holau ac i’w canlyn eu halbwm newydd syfrdanol Good Years

Mae teitl yr albwm yma i’r dim i Ben a Crissie, a’i ryddhau’n dilyn dau albwm a ardystiwyd yn Aur a thair sengl yn y Deg Uchaf gydag ennill iddyn nhw’u plwy yn gadarn yn lleisiau amlycaf y genre. 

Run fath â’u halbymau i gyd, yn Nashville, yng nghartref canu gwlad a gwerin, y recordiwyd Good Years. Mae’n fenter ddwysbigol i Crissie a Ben sydd bellach wedi creu cynnwrf gartref ac ar lan arall yr Iwerydd, sef yr artistiaid cyntaf o wledydd Prydain i ennill yr Act Ryngwladol Orau yng ngwobrau mawr eu bri CMA. 

Yn 2015 y daeth Ben Earle a Crissie Rhodes i’r llyfrau hanes gyntaf pan ddaeth eu halbwm début Brave yr albwm canu gwlad a gwerin cyntaf erioed o Brydain i fynd i Ddeg Uchaf y Deyrnas Unedig, a thorrodd eu hail albwm My Universe dir newydd o ddod yr albwm canu gwlad a gwerin o Brydain a werthodd gyflymaf erioed a chyrraedd Rhif Tri yn siart Prydain. Bu eu halbymau stiwdio ill tri ar frig siartiau canu gwlad a gwerin gwledydd Prydain yn cynnwys Accidentally on Purpose yn 2018. 

Meddai Crissie a Ben: “We can’t wait to hit the road next year and play these live across the country. The songs mean so much to us personally, but there really is nothing like looking out at our fans in the crowd and seeing how much of an impact they can have in someone else’s life. It’s truly a very special thing.”

 
  • Pris Safonol: £26.50 | £32.50 | £36.50
  • Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934): Seddi'r stalau @ £26.50 pob tocyn

Ynghyd â ffi postio opsiynol o £1.50.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr