Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn gweithredu. Drwy barhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn derbyn y byddwn yn gosod cwcis ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi cwcis am ragor o wybodaeth.

Mae diogelwch ein cynulleidfaoedd, staff ac artistiaid yn bwysig iawn i ni.  Cadwch lygaid ar y wefan i gael y newyddion diweddaraf am Fesurau Diogelwch Covid-19.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

The Sensational Sixties Experience

Dyma gynhyrchiad newydd sbon danlli grai at 2023. Dewch aton ni i sbloets gerddorol 2023, i’r wledd yma o hiraeth. Dyma sioe sy’n eli i’r galon, does dim dwywaith, fydd yn eich cipio chi’n ôl i’r degawd hudol hwnnw, sef y chwe degau.

Pa un a ddowch chi i ail-fyw atgofion bore oes neu o ryw fyrrath gwybod be fu’ch rhieni yn rhefru amdano ers blynyddoedd, dyma’r sioe mae gofyn i chi’i gweld. Bydd y chwedlau yma o’r chwe degau’n rhoi noson fythgofiadwy i chi.

YN SERENNU

DOZY BEAKY MICK & TICH - Dave Dee and The Bostons oedd enw gwreiddiol y band a ffurfiwyd ym 1961. Newidiodd y band ei enw i Dave Dee, Dozy Beaky Mick and Tich ym 1964. Yn 1966 roedd y band yn y siartiau am 50 wythnos allan o 52. Yn yr Almaen yn unig ym 1967, gwerthodd y band fwy o recordiau na’r Rolling Stones a’r Beatles. Mae eu clasuron yn cynnwys Bend It, Zabadak, The Legend Of Xanadu a llawer mwy. Bydd y set egnïol hon gan DBMT yn sicr o’ch codi ar eich traed a’ch annog i ymuno yn y canu.

MIKE d’ABO oedd yr unig ddyn allai lenwi sgidiau Paul Jones yn flaenwr Manfred Mann. Roedd Mike eisoes yn denu sylw â’i grŵp, A Band Of Angels, wedyn fe’i hyrddiwyd i sbotolau ehangach gyda’r Manfreds a daliodd y peiriant hits i dreiglo yn ei flaen. Just Like A Woman, Semi-Detached Suburban Mr James a Mighty Quinn – ac enwi ond tri o’r rhesiad o hits gyda’r 'bachgen neydd’ yn y rheng. A, run fath â’i ragflaenydd, ar ôl chwalu’r Manfreds ym 1969, nid arafodd gyrfa Mike damaid. Roedd eisoes wedi profi ei ddawn drawiadol yn gyfansoddwr caneuon â Build Me Up Buttercup i’r Foundations a Handbags & Gladrags, hit enfawr i Chris Farlowe.

THE FORTUNES. Yn hanu o Birmingham, Lloegr, daeth y band i’r amlwg gyntaf ym 1964 â’u sengl sgubol o lwyddiannus Caroline, a ddefnyddiwyd yn arwyddgan yr Orsaf Radio Herwrol ddylanwadol o’r un enw. Ymhlith clasuron eraill mae Storm In A Teacup, You’ve Got Your Troubles, Freedom Come Freedom Go. Mae’r Fortunes yn dal i deithio’r byd yn rhoi sioeau yn Awstralia, Seland Newydd a’r Unol Daleithiau yn cynnwys preswyliad wythnos yn “Fabulous” Las Vegas.

THE SWINGING BLUE JEANS. Mae i’r SBJs hanes sy’n ymestyn yn ôl i ddechrau’r chwe degau. Dros y blynyddoedd bu eu senglau llwyddiannus Hippy Hippy Shake, You’re No Good, Good Golly Miss Molly a Don’t Make Me Over yn sylfaen perfformiadau byw cofiadwy’r band. Bu’r Swinging Blue Jeans dan arweiniad Alan Lovell, yn cynnal traddodiad hir y band yn driw. Hyd heddiw mae Peter Oakman yn dal i fod gyda’r band ynghyd â Jeff Bannister a Graham Hollingworth sy’n cwblhau’r rheng.

VANITY FARE. Ym 1966 y’i ffurfiwyd (yn aml yn cael ei gamsillafu’n Vanity Fair, am fod teitl y nofel a’r cylchgrawn yn debyg), yn grŵp pop/roc o Brydain sy’n enwog ar gorn hits megis, I Live For The Sun, Early In The Morning a’r clasur byd-eang, Hitchin A Ride a sgoriodd rif un i’r band ar Billboard 100 yn yr Unol Daleithiau. Mae cytgordiau Vanity Fare yn adnabyddus ledled sîn y chwe degau sy’n peri eu bod yn un o’r grwpiau lleisiol gorau sy’n dal i fod ar daith heddiw.

Camwch yn ôl mewn amser i’r oes pan oedd cerddoriaeth pop ar ei gorau oll.

 
  • Pris Safonol: £34.00
  • Codi 10 tocyn, cael un am ddim
  • Credydau Amser (cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444): 2 gredyd

A thâl postio o £2.00 yn ôl eich dewis.
Ar gyfer tocynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Hyn a hyn sydd ar gael – cofiwch eu codi’n fuan rhag cael eich siomi.
Hynt logo

 
Bwciwch Nawr