Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant wedi ei gau i’r cyhoedd tan Dydd Llun 8 Chwefror 2021 gan ein bod yn glynu wrth gyngor a roddwyd gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os digwydd bod arnoch angen cysylltu â ni, rhowch ganiad i’n rhif dros dro ar 07743 839816 / 07391 791934. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

The Sensational 60s Experience - AILDREFNU

Darllen ein cyfweliad gyda Neil Collins wrth iddo siarad â Mike Pender y dyfarnwyd MBE iddo yn Rhestr Anrhydeddau Blwyddyn Newydd y Frenhines yn ddiweddar am ei yrfa ardderchog.

Daw’r sioe fwyaf ar thema’r 60au sy’n teithio’r DU, a’r orau ohonyn nhw, yn ôl i Neuadd Dewi Sant yng Nghaerdydd am un noson yn unig gyda chynhyrchiad newydd sbon danlli ar gyfer 2021.  Daw The Sensational 60’s Experience â theirawr trawiadol o hel atgofion am y 60au.    Aiff y sioe hon sy’n sicr o godi calon â chi’n ôl i ddegawd hudolus y 60au. Cewch noson i’w chofio gan The Sensational 60’s Experience a bydd hi’n amhosib aros yn eich sedd! 

Boed yn dod i ailfyw atgofion o’ch plentyndod neu i weld beth mae eich rhieni wedi bod yn ei ganmol dros y blynyddoedd, byddwch wrth eich bodd.  Dewch i gael blas ar ffenomena cerddorol y 1960au.Mae hon yn sioe 60au hanfodol ar gyfer 2021. 

Gyda Mike Pender (lleisydd gwreiddiol The Searchers, 80TH Birthday Tour) The Fortunes, The Swinging Blue Jeans, The Fourmost a Meet The Beatles gyda The Revolvers. Bydd y caneuon yn cynnwys Needles and Pins, Storm In A Teacup, Hippy Hippy Shake, A Little Lovin, A Hard Day’s Night a llawer mwy.  Ewch yn ôl mewn amser i’r adeg pan oedd cerddoriaeth bop ar ei gorau. 

BWCIWCH YN GYNNAR I SICRHAU SEDD.

Lluniau o’r chwith i’r dde: Mike Pender MBE, The Fortunes, The Fourmost, Meet the Beatles a The Swinging Blue Jeans.

 

 
  • Pris Safonol: £30.50
  • Grwpiau (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934): Codi deg a chael un AM DDIM

Ynghyd â ffi postio opsiynol o £1.50.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr