Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07391 791934 | 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

The Sensational 60s Experience - AILDREFNU

Darllen ein cyfweliad gyda Neil Collins wrth iddo siarad â Mike Pender yn ddiweddar am ei yrfa ardderchog.

Daw’r sioe fwyaf ar thema’r 60au sy’n teithio’r DU, a’r orau ohonyn nhw, yn ôl i Neuadd Dewi Sant yng Nghaerdydd am un noson yn unig gyda chynhyrchiad newydd sbon danlli ar gyfer 2021.  Daw The Sensational 60’s Experience â theirawr trawiadol o hel atgofion am y 60au.    Aiff y sioe hon sy’n sicr o godi calon â chi’n ôl i ddegawd hudolus y 60au. Cewch noson i’w chofio gan The Sensational 60’s Experience a bydd hi’n amhosib aros yn eich sedd! 

Boed yn dod i ailfyw atgofion o’ch plentyndod neu i weld beth mae eich rhieni wedi bod yn ei ganmol dros y blynyddoedd, byddwch wrth eich bodd.  Dewch i gael blas ar ffenomena cerddorol y 1960au.Mae hon yn sioe 60au hanfodol ar gyfer 2022. 

YN SERENNU:

MIKE PENDER MBE (llais gwreiddiol The Searchers) Ffurfiwyd y band yn wreiddiol fel grŵp Sgiffl yn Lerpwl yn 1959. Gwnaethant gymryd eu henw o ffilm gowboi John Ford, The Searchers, gyda John Wayne.  Mae eu tiwns mwyaf poblogaidd yn cynnwys Needles and Pins, When You Walk In The Room, Love Potion Number 9. 

THE TREMS (i gyd yn gyn-aelodau o The Tremeloes) Gwnaethant ddechrau eu hoes fel grŵp roc Seisnig a sefydlwyd yn Dagenham, Essex yn 1958 o dan yr enw Brian Poole And The Tremeloes. Mae eu caneuon mwyaf adnabyddus yn cynnwys Even The Bad Times Are Good, Do You Love Me, Silence Is Golden.

DOZY BEAKY MICK & TICH Neu Dave Dee And The Bostons yn wreiddiol, a ffurfiwyd yn 1961. Gwnaethant newid eu henw i Dave Dee, Dozy Beaky Mick and Tich ym 1964. Yn 1966 roedd y band yn y siartiau am 50 wythnos allan o 52. Yn yr Almaen yn 1967, gwnaethant werthu mwy na’r Rolling Stones a’r Beatles. Mae eu clasuron yn cynnwys Bend It, Zabadak, The Legend Of Xanadu a llawer mwy.

THE FORTUNES Yn hanu o Birmingham, Lloegr, saethodd y band i sylw’r cyhoedd yn 1964 gyda'u sengl boblogaidd Caroline, a ddefnyddiwyd fel y dôn ar gyfer yr Orsaf Radio Answyddogol ddylanwadol o'r un enw. Mae eu clasuron eraill yn cynnwys Storm In A Teacup, You’ve Got Your Troubles, Freedom Come Freedom Go. 

THE DAKOTAS Daeth y band at ei gilydd yn gyntaf fel grŵp cyfeilio o Fanceinion, wedi’u cysylltu’n bennaf â Billy J Kramer. Mae eu caneuon poblogaidd yn cynnwys Little Children, The Cruel Sea a Do You Want To Know A Secret.

Camwch yn ôl mewn amser i’r adeg pan oedd cerddoriaeth bop ar ei gorau.

BWCIWCH YN GYNNAR I SICRHAU SEDD!

 

 
  • Pris Safonol: £30.50
  • Grwpiau (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934): Codi deg a chael un AM DDIM

Ynghyd â ffi postio opsiynol o £1.50.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr