Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07391 791934 | 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

The Musical Box - The Lamb Lies Down On Broadway

  • Rhaid i blant dan 14 oed fod gydag oedolyn
 

Nodwch mai yn 2022 y cynhelir y digwyddiad hwn.

"And the Light dies down on Broadway”...

Yr opera roc fwyaf a grëwyd erioed, The Lamb lies down on Broadway, y cynnig olaf ar y cyd rhwng Peter Gabriel a Genesis mawr eu chwedl, ar fin cael ei hadfywio un tro olaf...Diwedd cyfnod.

Bydd The Musical Box, yr unig grŵp yn y byd gafodd drwydded gan Peter Gabriel a Genesis, yn ail-greu yn ei gyfangorff y perfformiad gwreiddiol o’r flwyddyn 1975 yn gysewin fanwl hyd at y sioe sleidiau wreiddiol.Un cyfle olaf i weld y profiad byw dihafal yma.

Mae’r Musical Box yn fawr ei glod am ail-greu blynyddoedd cynnar Genesis, perfformiodd i fwy na miliwn drwy’r byd yn grwn yn rhai o’r oedfannau mwya’u bri megis y Royal Albert Hall Llundain ac Olympia Paris.Mae’n fraint gan The Musical Box roi croeso i Phil Collins yn westai perfformio.

O ran bod ar drywydd dilysrwydd, mae’r Musical Box yn cael y gair o fod y grŵp dehongli gorau yn y byd ac yn gyfeirnod rhyngwladol blynyddoedd cynnar Genesis."The Musical Box recreated, very accurately, what Genesis was doing"-
Peter Gabriel

"They're not a tribute band, they have taken a period and are faithfully reproducing it in the
same way that some one would do a theatrical production"
Phil Collins

"I cannot imagine that you could have a better tribute for any act"
Steve Hackett

"It was better than the real thing"
Mike Rutherford

 
  • Pris Safonol: £43 | £53

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr