Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07391 791934 | 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

The Hollies - AILDREFNU

DRYSAU'N AGOR 7PM

Mae eiconau chwedlonol roc Prydain, yr Hollies, wedi cyhoeddi taith enfawr 23 o oedau yng ngwledydd Prydain yn hydref 2021.

Mae’r band yn enwog yn sgìl eu halawon neilltuol, esgynnol a’u caneuon gwych o grefftus a bydd y daith ‘The Road Is Long: An Evening With The Hollies’ yn eu gweld yn perfformio eu hits mwyaf adnabyddus gan gynnwys He Ain’t Heavy, He’s My Brother, The Air That I Breathe, Long Cool Woman (In A Black Dress), Bus Stop, Carrie-Anne a Sorry Suzanne.

Yn y rheng mae’r drymiwr egnïol Bobby Elliott, a’r canwr, y cyfansoddwr caneuon, a’r gitarydd blaen Tony Hicks, ill dau’n aelodau gwreiddiol o’r band.Atyn nhw daw’r canwr blaen Peter Howarth, yn ogystal â’r chwaraewr bas Ray Stiles, y canwr Allweddell Ian Parker, a Steve Lauri ar y Gitâr Rhythm.

Mae dawn gerddorol wâr yr Hollies, ynghyd ag ôl-gatalog helaeth o alawon roc a rôl cofiadwy, wedi ymorol am hir oes un o’r grwpiau mwyaf ddaeth i’r fei o Chwyldro Roc Prydain ddechrau’r chwe degau.

Ym 1995, rhoddwyd iddyn nhw Wobr Ivor Novello a fawr chwenychir am Gyfraniad Eithriadol i Gerddoriaeth Prydain, ac yn 2010 fe’u hurddwyd i Oriel Enwogion Roc a Rôl America am eu ‘heffaith ar dwf, datblygiad a pharhad Roc a Rôl’.

Mae pecynnau VIP hefyd ar gael yn cynnwys cwrdd a chyfarch y band, cyfle i dynnu lluniau, llun wedi’i lofnodi a chofrodd laminedig VIP.

 
 • Pris Safonol: £34 | £39 | £49 | £88
 • Pecynnau VIP*:£88
  yn cynnwys:
  • cwrdd a chyfarch y band
  • cyfle i dynnu lluniau
  • llun wedi’i lofnodi
  • cofrodd laminedig VIP

 • Defnyddiwr cadair olwyn ynghyd ag un cydymaith (cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07743 839816 / 07391 791934): Seddi’r stalau am @ £88 (pecyn VIP) neu £34 y tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr