Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant wedi ei gau i’r cyhoedd tan Dydd Llun 3 Mai 2021 gan ein bod yn glynu wrth gyngor a roddwyd gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os digwydd bod arnoch angen cysylltu â ni, rhowch ganiad i’n rhif dros dro ar 07743 839816 / 07966 264164. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

The Drifters - AILDREFNU

Y Drifters ydi’r grŵp canu mwyaf hirhoedlog yn hanes pop sy’n dal i berfformio’n fyw, a chanddo er ei glod dros hanner cant o hits drwy’r byd yn grwn. 

Yn perfformio’r hits i gyd - Saturday Night At the Movies, You’re More Than a Number, Come on Over to My Place, Up On the Roof, Under the Board Walk, Kissin in the Back Row, Save the Last Dance for Me, Down on the Beach, Stand By Me, Like Sister and Brother a hylltod ar ben hynny. 

Urddwyd y grŵp chwedlonol i Oriel Anfarwolion Roc a Rôl, perfformiodd i Arlywydd yr Unol Daleithiau ac mae wedi’i restru ymhlith artistiaid mwya’r oesoedd gan gylchgrawn Rolling Stone. 

Ni chafodd yr un grŵp lleisiol arall gymaint o lwyddiant nac yn artistig nac yn fasnachol â’r Drifters ac mae’n dal i fod ymhlith yr actau a’r mynd mwyaf arnyn nhw erioed.

 
  • Pris Safonol: £33

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.
Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr