Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant nawr ar agor

Mae Neuadd Dewi Sant nawr ar agor i’r cyhoedd, edrychwch ar ein hamserau agor.  Petai angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch 02920 878444.

Mae diogelwch ein cynulleidfaoedd, staff ac artistiaid yn bwysig iawn i ni.  Cadwch lygaid ar y wefan i gael y newyddion diweddaraf am Fesurau Diogelwch Covid-19.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

The Divine Comedy

Ar ôl cwblhau ei drydydd degawd llawn fel artist recordio erbyn hyn, Mae The Divine Comedy, a adwaenir hefyd fel Neil Hannon, heddiw yn cyhoeddi'r drysorfa  Charmed Life - The Best Of The Divine Comedy - casgliad o'i eiliadau gorau, ac mae allan ar   4 Chwefror 2022.

Rhestr o 24 trac sy'n rhychwantu gyrfa o ganeuon poblogaidd a ffefrynnau cefnogwyr, a luniwyd gan Neil ac a ail-feistrolwyd yn Abbey Road Studios, mae  Charmed Life yn cynnwys traciau anferth fel 'National Express', 'Something For The Weekend', 'Songs of Love', 'Our Mutual Friend', 'A Lady of A Certain Age', 'To The Rescue' a 'Norman and Norma'. Mae hefyd yn cynnwys trac newydd sbon 'The Best Mistakes.'

"Dw i wedi bod yn fwy lwcus na'r rhan fwyaf," myfyriodd Neil Hannon. "Dwi'n cael canu caneuon i bobl ar gyfer fy mywoliaeth ac maen nhw bron bob amser yn cymeradwyo. Felly pan ofynnwyd beth i'w alw ar y casgliad hwn, meddyliais am Charmed Life. Dwi'n hoffi'r gân ac mae'n crynhoi sut dwi'n teimlo am fy mywyd."

Bydd The Best Of yn cyrraedd fel 2 CD 24 trac safonol; finyl du pwysau trwm dwbl mewn llawes wedi’i blygu fel giât; argraffiad cyfyngedig finyl lliw trwm dwbl mewn llawes wedi’i blygu fel giât; ac fel argraffiad cyfyngedig 3CD sy'n cynnwys y 24 trac Best Of yn ogystal â "Super Extra Bonus Album" - casgliad o recordiadau newydd a rhai heb eu rhyddhau.

Gan drafod yr albwm bonws, mae Neil yn parhau i ddweud: "Roedd yn teimlo'n iawn i ddathlu deng mlynedd ar hugain o The Divine Comedy. Alla i ddim rhoi trosolwg i chi o'r caneuon hyn.   Maen nhw'n gasgliad cymysg gwallgof. Mae rhai yn rhyfedd o dymhorol, mae rhai'n ymwneud â'r hyn yr ydym i gyd wedi bod yn mynd drwyddo'n ddiweddar, mae rhai, yn syml, yn wallgof. Joiwch!”

Yn 1990 gwnaed hanes cerddorol pan lofnododd Neil Hannon, oedd yn 20 oed, ei gytundeb recordio cyntaf a dechreuodd ryddhau un albwm gogoneddus ar ôl y llall dan yr enw The Divine Comedy. Ddeuddeg albwm gwych a channoedd o sioeau swynol yn ddiweddarach, mae Neil Hannon bellach, heb os, yn drysor cenedlaethol ac yn un o gantorion-ysgrifenwyr caneuon gorau ei genhedlaeth.

Bydd The Divine Comedy yn teithio o gwmpas y DU ac Iwerddon o fis Ebrill 2022 gan gynnwys sioe yn y London Palladium ar 3 Mai.  Mae Neil yn dweud: "Dwi’n edrych ymlaen gymaint at chwarae'n fyw eto. Mae'r ddwy flynedd ddiwethaf wedi fy atgoffa faint mae'n ei olygu i mi'n bersonol. Dyma fy hoff beth heb os. Ac mae'n ymddangos yn briodol y byddwn yn dod yn ôl gyda set o’r caneuon mwyaf llwyddiannus. Wyddoch chi, rhag ofn i bawb anghofio pwy ydw i a beth rydyn ni'n ei wneud!"

 
  • Pris Safonol: £28 | £35.50 | £42.50
  • Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 02920 878444): Seddi'r stalau £28.00 yr un

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.
Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr