Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07391 791934 | 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

The Bowie Collective - AILDREFNU

  • Rhaid i blant dan 14 oed fod gydag oedolyn
 

Mae’r grŵp yma o gerddorion, artistiaid a pherfformwyr roc yn ail-greu recordiadau mwyaf eiconig Bowie yn gywrain fanwl o flaen cefnlen gyfareddol o oleuadau a hud gweledol.

Mae Rick Wakeman a Mike Garson a’u tebyg yn canmol y sioe gyffrous yma i’r cymylau a does fiw i selogion Bowie ei cholli, na’r rheini sy’n Bowie-Chwilfrydig!O ddyfnderoedd duon arwahanrwydd a realaeth chwilfriw Berlin hyd at ddathlu pur Let’s Dance, mae’r Bowie Collective anhygoel o gywir â’i fryd ar roi i chi’r sioe Bowie rydych yn ysu amdani erioed – ac nad anghofiwch fyth.

'Excellent, you guys did it proud…' Rick Wakeman
'Congratulation, the best I’ve seen…' Mike Garson

'…really emotional…'
'…Amazing. Bowie is alive! We can be heroes!…'
'…absolutely amazing…'
'…amazing, takes it to a whole new level…'
'…it’s like going back in time…'

 
  • Pris Safonol: £28
  • Grwpiau o 10 neu’n fwy (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934)£1 oddi wrth bob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr
 

Cerddorion, Artistiaid a Tecis ydi’r Bowie Collective sydd â’u canolfan ym Mryste, ac yn The Forum, Bath llai na blwyddyn yn ôl y lansion nhw eu sioe theatraidd gyntaf o waed coch cyfan. 

Cychwynnodd y sioe aml-gyfrwng ddwy act syfrdanol ag ail-greu’r clawr Heddon St. cyflawn, o faintioli llawn, sef clawr albwm "Ziggy Stardust And The Spiders From Mars".

Roedd y digwyddiad yn siomi o’r ochr orau doedd dim dau ac yn ei sgìl daeth sioeau gyda’r Bootleg Beatles a sawl ymddangosiad mewn gwyliau rhyngwladol, gydag ennill i’r Bowie Collective ei blwy’n sioe Bowie newyddaf a gorau, ac ymhen yr hir a’r hwyr llenwi’r bwlch, sef digwyddiad Bowie tan gamp cyfartal â’r Australian Pink Floyd etc. 

“We take inspiration from David’s life and work, and like him we’re not afraid to take risks.This show is about creativity, love and standing up for freedom of expression.  It’s where we all come together to meet in person and celebrate our hero"

Bydd selogion Bowie Collective sy’n dod i’r sioe newydd yn nabod yr un band roc miniog fel rasel, a’r un presenoldeb – annaearol o ddilys - sef presenoldeb Estron Roc a Rôl ei hun.

Mae teilwra, dylunio a cholur gwedd Bowie yn rhan fawr o’r sioe, ond mae’r Bowie Collective yn mynd â’r sioe ymhell y tu hwnt i unrhyw act “deyrnged” sy’n bod.Mae’r sgriniau lluosog trawiadol a’r sioe oleuadau ddwys yn adrodd stori ynghlwm â’r gerddoriaeth, gyda chreu bwa dros y perfformiad dwyawr, a chyflwyno llawer o’r caneuon mewn ffyrdd syfrdanol.

Bydd hen lofiau o selogion Bowie yn nodio’n henffel o weld y manylion yn y sioe, a phobl sy’n darganfod Bowie yn cael blas ar reid colli cylla i feddwl athrylith.  

CYFWELIAD â Steve Evans – y Perfformiwr a’r Artist Llais sy’n ysgwyddo rôl David Bowie yn y sioe lwyfan newydd gan y Bowie Collective

Yn Ne-orllewin Lloegr mae Steve yn byw ac yn gweithio, yn gwneud recordiau ac yn creu cerddoriaeth a gwaith lleisiol i asiantaethau Hysbysebu megis Saatchi & Saatchi ac Ogilvy & Mather.Does dim dwywaith nad ydi’r rhan fwyaf o bobl yng ngwledydd Prydain wedi clywed llais Steve heb yn wybod!Dysgodd Steve ei fedrau llais a chynhyrchu yn gweithio gyda Robert Plant, Petula Clark, Goldfrapp, Siouxsie Sioux a rhagor o’u tebyg.

How did the Bowie Collective come about?

 “There’s a bunch of us who create music and events for a living and we all love Bowie.Our plan to get together to play some songs and raise some money for charity to mark David’s death has been so successful that three years later we have a full-blown stadium-ready show.The audience creates such an amazing atmosphere that at times it’s been quite emotional.Hearing two thousand people singing Life On Mars is a spine-tingling experience.”

How did you create the different looks that feature in the show?

 “When you explain to creatives that you’re trying to authentically re-create the world of Bowie you can see a sparkle in their eye.Saville Row trained tailor Hannah Geraghty pulled in some incredible people from the Royal Opera House to figure out how to reverse engineer iconic

Bowie outfits like Freddie Berretti's suit Blue from the life On Mars video, and Bath based costumier Cathy Kelly has helped re-create the Alexander McQueen Union Jack frock-coat.The costumes in our show would be at home in the V&A!The Ray Marsden wig company are behind some of the biggest films and TV shows and when they jumped on board the whole look came together like some kind of Bowie Hallucination.”

What can people expect to see at the new show?

 “They are going to hear the biggest songs from Space Oddity to Let’s Dance.The recordings of the show have fooled some serious Bowie fans because the band go to extraordinary lengths to forensically recreate the records in all their subtlety and atmosphere.This time we will attempt something never before attempted – still under wraps at the moment...

It really is like being at a Bowie gig, with all the Rock ’n Roll energy you would expect, but with the added twist of some amazing work from our motion graphics and visual teccy artists who have created a beautiful, high-impact, sparkling visual panorama which gives a new context to these amazing songs.”