Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant wedi ei gau i’r cyhoedd tan Dydd Llun 3 Mai 2021 gan ein bod yn glynu wrth gyngor a roddwyd gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os digwydd bod arnoch angen cysylltu â ni, rhowch ganiad i’n rhif dros dro ar 07743 839816 / 07966 264164. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

The Best of That'll Be The Day - AILDREFNU

Mae strafagansa yn heigio gan hiraeth yn eich aros chi, a phennaf berfformiad Roc a Rôl amryfath gwledydd Prydain yn dod yn ei ôl, sef THE BEST OF THAT’LL BE THE DAY!  

Mae’r rhifyn arbennig iawn yma o’r sioe’n cyflwyno’r caneuon, y dynwarediadau a’r sgetshis doniol y mae’r mwyaf o alw amdanyn nhw, o dros dair blynedd ar ddeg ar hugain ar daith! 

Bydd yma hits ysgubol o’r pum degau, y chwe degau, y saith degau a’r wyth degau, mewn noson sy’n drem yn ôl ar adloniant gwych a does dim dau na fyddwch ar eich traed yn dawnsio yn yr eiliau ‘cyn bo’r nos wedi dod i ben’! 

Da o beth ydi codi tocynnau rhag blaen gan fod y sioe fythol-boblogaidd yma’n denu cynulleidfa fawr o gerddgarwyr yn barod y gael parti! 

‘THREE HOURS OF MUSIC & MAYHEM’ The Express

 

 
  • Pris Safonol: £25.50 | £28.50 | £30
  • Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Dan 16 oed | Dros 60 | Myfyrwyr | Hawlwyr | Pobl anabl ag un cydymaith: £1 yn llai
  • Grwpiau o 10 neu’n fwy (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934): £1 yn llai

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.
*Dim ond un gostyngiad ar gyfer pob tocyn. Rhaid dangos prawf o’r hawl wrth gasglu’r tocyn.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr