Rydym yn defnyddio briwsion

Rydym wrth ein boddau o gyhoeddi bod ein Swyddfa Docynnau yn ailagor i’r cyhoedd o ddydd Mercher 26 Ionawr 2022 allan, o hanner awr wedi naw tan bump o’r gloch, pan fyddwn yn dychwelyd at ein rhif arferol, sef 029 2087 8444. 

A chyfyngiadau cadw pellter cymdeithasol yn codi o ddydd Gwener 26 Ionawr 2022 allan, ein sioe gyntaf pan ddown yn ein holau fydd Luther am hanner awr wedi saith y noson honno. 

Diolch o galon i chi am ddal i fod yn gefn i ni ac am eich amynedd dros yr ychydig wythnosau aeth heibio.

Mae diogelwch ein cynulleidfaoedd, staff ac artistiaid yn bwysig iawn i ni.  Cadwch lygaid ar y wefan i gael y newyddion diweddaraf am Fesurau Diogelwch Covid-19.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

That'll Be The Day - AILDREFNU

Mae That’ll Be The Day yn cyrraedd carreg filltir arall yn 2021 wrth iddi ddathlu 35 mlynedd!

Mae’r sioe wedi tyfu'n atyniad y mae'n rhaid ei weld ledled y DU, yn cynnig cynhyrchiad newydd gan ei chast aml-dalentog flwyddyn ar ôl blwyddyn.

Wedi’i disgrifio fel sioe llawn adloniant, mae That’ll Be The Day yn mynd â'i chynulleidfa ar daith gyffrous drwy oes 'euraidd' Roc a Rôl and Phop, yn cymysgu lleisiau gwych a cherddoriaeth ardderchog gyda dynwarediadau ac arferion comedi doniol.

Un o’r sioeau gorau ar daith!

 
  • Pris Safonol: £25.50 | £28.50 | £30
  • Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Dan 16 oed | Dros 60 | Myfyrwyr | Hawlwyr | Pobl anabl ag un cydymaith: £1 yn llai
  • Grwpiau o 10 neu’n fwy (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 02920 878444): £1 yn llai

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.
*Dim ond un gostyngiad ar gyfer pob tocyn. Rhaid dangos prawf o’r hawl wrth gasglu’r tocyn.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr