Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth.

 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes clywir yn wahanol, mewn grym ar unwaith gan ein bod yn dal at gyngor a roddwyd gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig. Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf.


Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Texas

SJM Concerts yn Cyflwyno
Texas
Dengmlwyddiant ar Hugain Southside
A chwaraeir yn ei grynswth yn ogystal â’r hits

DRYSAU'N AGOR 7PM

Ers dros ddeng mlynedd ar hugain profodd Texas ei fod yn un o fandiau gorau erioed yr Alban ac yn ddim llai na thrysor cenedlaethol i’r de o’r ffin.Maes o law eleni ar BMG, i ddilyn eu recordiad mawr ei glod o’r flwyddyn 2017 ‘Jump On Board,’  daw albwm newydd i’r fei. 

I gyd-fynd â’i ryddhau, bydd y band yn chwarae taith enfawr o 24 o oedau, yn cychwyn yn Belfast ac yn dod i ben yn Margate.  Bydd hefyd yn chwarae yn y London Palladium.

Ym mis Rhagfyr y llynedd chwaraeodd Texas sioe yn Glasgow, yn SWG3 dan ei sang, ei sioe werthodd gyflymaf erioed.I ddathlu dengmlwyddiant ar hugain ‘Southside’, ei albwm début mawr ei glod o’r flwyddyn 1989, chwaraeodd y band yr albwm cyflawn.Ar ôl llwyddiant ysgubol y sioe honno, penderfynodd Texas wneud yr un peth ar ei daith nesaf, ynghyd â rhestr set yn cynnwys caneuon yn hen a newydd. 

Ym 1986 y’i ffurfiwyd - gan Sharleen Spiteri sy’n ddiamheuol wych, lawlaw â Johnny McElhone - ac ar hyd ei yrfa ysgubol o lwyddiannus bu’n cerddora’n gampus, wedi gwerthu dros ddeugain miliwn o recordiau, cael 13 o senglau yn neg uchaf gwledydd Prydain, tri albwm #1 yng ngwledydd Prydain ac wyth albwm yn neg uchaf gwledydd Prydain gan gynnwys eu diweddaraf ‘Jump On Board’.

%MCEPASTEBIN%

 
 Pris Safonol  £31.50 | £40.50 | £52.50 
 Texas – Y Profiad VIP Gorau Oll
 - Mae’r pecyn yma’n cynnwys un o’r seddi gorau yn y tŷ i gael blas ar y sioe
 - Cyfarfod Sharleen Spiteri a chael tynnu eich llun gyda’ch gilydd gan ein Rheolwr VIP
 - Cael rhestr set benodol y sioe wedi’i llofnodi ymlaen llaw gan Sharleen Spiteri
 - Casglu print celf A4 y daith, dim ond i gwsmeriaid VIP
 - Codi’ch cofrodd laminedig a’ch cortyn gwddw VIP
£138
  Texas – Pecyn VIP yn Glòs ac yn Bersonol 
 
- Mae’r pecyn yma’n cynnwys un o’r seddi gorau yn y tŷ i gael blas ar y sioe
 - Cael rhestr set benodol y sioe wedi’i llofnodi ymlaen llaw gan Sharleen Spiteri
 - Casglu print celf A4 y daith, dim ond i gwsmeriaid VIP
 - Codi’ch cofrodd laminedig a’ch cortyn gwddw VIP
£88
 Defnyddwyr cadair olwyn ac un cydymaith (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444)  Seddi'r stalau @ £31.50 pob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444.  Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.