Taking Care of Elvis -The King is Back

Mae selogion drwy’r byd yn grwn yn taeru mai Ben Portsmouth ydi’r tebycaf i Elvis Presley a welson nhw erioed. Mae seiadau’r cyfryngau cymdeithasol wedi’u llethu gan selogion yn mynnu ganddo ddod yn ei ôl i’w gwlad. 

Ym mis Awst 2012, creodd Ben hanes pan enillodd Gystadleuaeth Elvis Presley Enterprises yn Memphis, sef “Yr Artist Teyrnged Gorau Oll i Elvis”, a choronwyd Ben yn “Artist Teyrnged Gorau Oll i Elvis Drwy’r Byd yn Grwn”, yr artist cyntaf erioed o’r tu allan i’r Unol Daleithiau i ennill y teitl mawr ei fri. 

Ar y noson yma, welwch chi’r perfformiad wnaeth iddi fynd yn nos ar David Letterman a’i unig eiriau oedd, “Oh my God, Oh my God!” pan oedd Ben ar ben rhaglen ei sioe ym mis Chwefror 2013. 

Mae Ben yn gerddor, yn ganwr ac yn gyfansoddwr caneuon aml ei ddoniau a chanddo waed Elvis yn ei wythiennau ers bore’i oes. Roedd ei dad yn selog dros Elvis a chaneuon Elvis oedd bwyd a diod Ben pan oedd yn blentyn. Ar ôl hogi ei ddawn gerddorol cychwynnodd Ben ar ei daith yn Artist Teyrnged Elvis yn 2005 pan ffurfiodd y band "Taking care of Elvis". Buan y sylweddolodd cynulleidfaoedd fod yma rhywun a chanddo ddawn arbennig.

Roedd yn edrych fel Elvis, yn canu fel Elvis a’i garisma ar lwyfan yn cael gan gynulleidfaoedd gredu weithiau eu bod yn gwylio’r Brenin ei hun. Yn sgìl y ddawn yma cododd Ben yn fuan drwy rengoedd Artistiaid Teyrnged Elvis.

Mae Ben Portsmouth yn adnabyddus ar gorn bod yn un o’r Teyrngedau Elvis Gorau - os nad y gorau oll - yn y byd heddiw a bydd yn dod â’i steil a’i garisma digymar i’w ganlyn i ddangos i gynulleidfaoedd pam y’i hystyrir y gorau ar hyd y lle.

Mae cwmpasran wythfed triphlyg Ben a’i draw perffaith yn rhoi lle iddo daro’r nodau uchel mwyaf hergar. 

Gwefan - http://www.takingcareofelvis.co.uk/

Facebook - https://www.facebook.com/Benportsmouthandtceband/

 
Pris Safonol £32 | £35
Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Plant dan 16 oed | Dros 60 | Myfyrwyr | Hawlwyr | Pobl anabl ag un cydymaith £2 yn llai
Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444) seddi'r stalau @ £32 pob tocyn
Grwpiau 10+ (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444) £2 oddi wrth bob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Bwciwch Nawr