Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant wedi ei gau i’r cyhoedd tan Dydd Llun 2 Tachwedd 2020 gan ein bod yn glynu wrth gyngor a roddwyd gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf.

Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Os digwydd bod arnoch angen cysylltu â ni, rhowch ganiad i’n rhif dros dro ar 07391 791934. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Steve Hackett Genesis Revisited – Seconds Out & More - AILDREFNU

Ar ôl ei daith solo fwyaf llwyddiannus eto a werthodd dros ddeng mil ar hugain o docynnau ledled gwledydd Prydain, mae’r arwr gitâr prog-roc Steve Hackett yn hel ei bac unwaith eto yn 2020.

Y tro yma mae Steve yn chwarae albwm byw clasurol Genesis o’r flwyddyn 1977, Seconds Out, ar ei hyd, ac at hynny ffefrynnau eraill y selogion a thrysorau cudd (heblaw i’r rhai sydd yn y gyfrinach!) gan gynnwys The Steppes i ddathlu pen-blwydd Defector yn ddeugain oed. 

Meddai Steve: “I’m thrilled to bring Seconds Out back to life featuring Genesis material at its most exciting and virtuosic – this time with all numbers played in full plus additional surprises!”

 
  • Pris Safonol: £41.50 | £45.50
  • Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934)Seddi'r stalau @ £41.50 pob tocyn

Ynghyd â ffi postio opsiynol o £1.50.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr