Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07391 791934 | 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Status Quo

Ac Eraill: FLAWES

DRYSAU'N AGOR 7PM

Mae AEG Presents wrth eu boddau o gyhoeddi bod hoff rocwyr Prydain, STATUS QUO, yn dod yn eu holau i hawlio drachefn eu safle ar y gylchdaith fyw – ar daith newydd sbon danlli grai.  Bydd ‘Out Out Quoing’,Taith y Gwanwyn yng ngwledydd Prydain ac Eire yn 2022, yn mynd i 14 o oedfannau cyn i’r band ei throi hi am Ewrop. Mae tocynnau i’r sioeau ar dir mawr gwledydd Prydain ar werth ddydd Gwener 23 Ebrill 2021 o ddeg o’r gloch ymlaen.

Ym mis Medi 2019, perfformiodd QUO set orfoleddus yn nigwyddiad enfawr Radio 2 ‘Festival in a Day’ yn Hyde Park Llundain o flaen 65,000 o selogion. Fel y bu hi, dyna’u sioe olaf yng ngwledydd Prydain yn sgìl canslo ‘Backbone’, Taith y Gaeaf 2020, yn gyfangwbl oherwydd Covid-19.  Bellach, mae STATUS QUO wrth eu boddau o allu cyhoeddi eu dychwelyd i’r llwyfan y bu hir ddisgwyl amdano, ar eu taith ‘Out Out Quoing’.

Meddai Francis Rossi“We cannot wait to play again. Every gig is special for Quo but it’s been too long since we got to play anywhere. Going out is something that we all took for granted. Not any more. Going out, going out properly – ‘going out out’, as some would have it - became a bit of dream but now that dream can come true. The name of the tour is a bit of humour, but a celebration too. However, I’d urge fans not to overthink it and just prepare for all the hits and some serious live music energy!”

Mae STATUS QUO yn fand sy’n adnabyddus ar gorn eu perfformiadau byw dros eu gyrfa hanner can mlynedd anhygoel, ac mae hi’n hwyr bryd iddyn nhw fynd yn eu holau at beth maen nhw’n ei wneud orau. Ar ôl gwyliau mor annymunol, mae’r band fel ci ar gadwyn a does dim dau na fydd taith ‘Out Out Quoing’ yn rhy dda i’w cholli.

 
  • Pris Safonol (Uchafswm o 6 thocyn y pen): £40.50 | £45.50 | £51.50
  • Defnyddwyr cadair olwyn ac un cydymaith (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934): Seddi'r stalau @ £40.50 pob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934.  Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.
Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr