Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn gweithredu. Drwy barhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn derbyn y byddwn yn gosod cwcis ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi cwcis am ragor o wybodaeth.

Mae diogelwch ein cynulleidfaoedd, staff ac artistiaid yn bwysig iawn i ni.  Cadwch lygaid ar y wefan i gael y newyddion diweddaraf am Fesurau Diogelwch Covid-19.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Squeeze

 • Rhaid i blant dan 14 oed fod gydag oedolyn
 

Heddiw cyhoeddodd Squeeze, un o chwedlau cerddoriaeth gwledydd Prydain, eu taith fawr gyntaf drwy’r gwledydd hyn ers dros dair blynedd, ym mis Tachwedd 2022 gan gynnwys oed yn Eventim Apollo Llundain. 

Bydd y daith ddau oed ar hugain ‘Food For Thought’ yn gweld Squeeze yn turio i’w rhestr drawiadol o hits a gemau prin o bob cwr o’u hôl-gatalog helaeth. Mae tocynnau i’r daith ar werth ddydd Gwener 18fed Mawrth o ddeg y bore allan.

Ym 1973 yr ymffurfiodd Squeeze gyntaf, yn fuan ar ôl i Chris Difford a Glenn Tilbrook gychwyn eu partneriaeth cyfansoddi caneuon.Erbyn 1977 roeddent wedi gwneud eu début recordio a chawsant resiad o hits, gydag ennill i’r band ei blwy’n fwy na throednodyn dros dro yn hanes y don newydd, ac yn rhan bwysig a byw o gerddoriaeth hanfodol gwledydd Prydain.Ar ôl gyrfaoedd solo, yn 2007 adunodd y deuawd – â Gwobr Ivor Novello i’w henw – i ail-lansio Squeeze a byth ers hynny maen nhw’n teithio, yn sgrifennu ac yn recordio gyda’i gilydd, yn mynd yn eu holau i siartiau albymau a thonnau awyr Prydain gyda Cradle To The Grave o’r flwyddyn 2015 a The Knowledge o’r flwyddyn 2017. 

Dros yr ychydig flynyddoedd aeth heibio bu Squeeze yn teithio’n eang, yn fwyaf diweddar yn yr Unol Daleithiau gyda Daryl Hall a John Oates a chyda Madness ar eu taith Arena yng ngwledydd Prydain. 

Roedd hyn ar ôl i fardd Salford gychwyn ar ei daith ‘I Wanna Be Yours’, wedi’i seilio ar ei gofiant, a ryddhawyd gan Picador.Chwilio’i fywyd hynod roedd hwn, yn heigio gan gymeriadau go arbennig: o Nico i Chuck Berry; Bernard Manning i Linton Kwesi Johnson; Elvis Costello i Gregory Corso; Mark E. Smith i Gil Scott Heron a Joe Strummer ac ymlaen hyd at selogion a chydweithredwyr diweddarach fel Alex Turner, Plan B a Guy Garvey.

Mae Squeeze wedi cadarnhau eu bod unwaith eto’n cefnogi’r elusen wrth-dlodi Ymddiriedolaeth Trussell, sy’n darparu bwyd a chefnogaeth mewn cyfyngder i bobl dan glo mewn tlodi ar yr un pryd ag ymgyrchu dros newid er mwyn rhoi pen ar y galw am fanciau bwyd yng ngwledydd Prydain.  Ar hyn o bryd mae miliynau o bobl drwy hyd a lled y wlad yn wynebu argyfwng costau byw, a phrisiau bwyd ac ynni’n codi i’r entrychion a theuluoedd yn teimlo’r wasgfa fwyaf ar gyflogau ers cenhedlaeth.Rydym yn gwahodd y rheini sy’n mynychu cyngerdd ar y daith ddod â rhoddion bwyd i’r sioeau, lle bydd mannau casglu ar hyd ac ar led yr oedfannau bob nos.Bydd yna hefyd fwcedi casglu ar gyfer unrhyw roddion arian.  Rhannir y rhoddion i gyd i bobl mewn cyfyngder ledled y 1,300 o ganolfannau banciau bwyd yn rhwydwaith Ymddiriedolaeth Trussell.  Dyma ddolen â’r wybodaeth am y pethau mae galw amdanynt: https://www.trusselltrust.org/get-involved/ways-to-give/donate-food/

Mae Squeeze yn diolch i chi ymlaen llaw am eich haelioni ac yn edrych ymlaen at eich gweld yn y sioeau.

Mae’r daith newydd sbon danlli yma gan Squeeze yn dilyn haf o ymddangosiadau mewn gwyliau ledled gwledydd Prydain ac Ewrop. Mae’r tocynnau ar werth ddydd Gwener 18fed Mawrth o ddeg y bore allan.

 

COVID – Amodau a Thelerau:  Mae mynediad i’r digwyddiad yma bob amser yn amodol ar unrhyw amodau, telerau neu reolau’r Hyrwyddwr a gweithredwr yr oedfan.Rhaid i chi hefyd ddal at amodau mynediad penodol a phrotocolau’r Hyrwyddwr neu weithredwr yr oedfan ynghlwm â Covid-19 – gallai hyn fod, ond heb ei gyfyngu at hynny, gorfod darparu profion llif unffordd negatif neu ddarparu tystysgrifau brechu.Os na chydymffurfiwch ag unrhyw un o amodau, telerau neu reolau’r Hyrwyddwr neu’r oedfan, gallai’r Hyrwyddwr neu weithredwr yr oedfan nadu i chi ddod i mewn neu fynnu eich bod chi neu ddeiliaid eraill tocynnau yn gadael yr oedfan ac ni fydd gennych hawl i gael ad-daliad. 

 
 • Pris Safonol (Uchafswm o 8 thocyn y pen): £40.50 | £52.50
 • Pecyn VIP Cyfyngedig Cwrdd a Chyfarch Squeeze @ £128.00
  - Mae’r pecyn yma’n cynnwys tocyn i un o’r seddi drutaf i’r brif sioe
  - Cyfarfodd Glenn a Chris cyn y sioe a chael tynnu eich llun gyda’ch gilydd gan ein Rheolwr VIP

  Mae eich pecyn hefyd yn cynnwys:
  -
  Print celf A4 y daith wedi’i lofnodi ymlaen llaw dim ond i gwsmeriaid VIP
  - Rhodd y daith dim ond i gwsmeriaid VIP
  - Cofrodd laminedig a chortyn gwddw VIP

 • Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag n cydymaith (cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444): Seddi’r stalau am £40.50 y tocyn.

A ffi bostio opsiynol o £2.00 i docynnau gael eu postio. 
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr