Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07391 791934 | 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Sounds of the 60s LIVE yng nghwmni Tony Blackburn - AILDREFNU

  • Rhaid i blant dan 14 oed fod gydag oedolyn
 

Ac iddi’n llywydd un o frenhinoedd DJ Tony Blackburn, mae’r soe’n cynnwys caneuon, straeon ac atgofion o oes aur pop gyda cheddoriaeth a berfformir yn fyw gan Sounds Of The 60s All Star Band & Singers. 

Tony Blackburn:
I’m absolutely thrilled that the Sounds of the 60s live tour has proved so popular and that we’re in a position to extend the run well into 2020.  It’s proof that the music of the 60s is as loved now as it was back then!”

 
  • Pris Safonol: £33 | £43
  • Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934): Seddi'r stalau @ £33 pob tocyn

 A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio. 

Tocynnau Mannau Hygyrch
Mae Live Nation yn gweithredu polisi gofalwyr am ddim i gwsmeriaid ac arnyn nhw angen cymorth, sy’n berthnasol i’r sioe yma. Mae gofyn prawf cymhwyster.

 
Bwciwch Nawr