Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07391 791934 | 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Rumours of Fleetwood Mac - GOHIRIO

  • Rhaid i blant dan 14 oed fod gydag oedolyn
 

Daw Rumours of Fleetwood Mac, teyrnged orau’r byd i Fleetwood Mac, yn ei ôl i’r llwyfan yn 2020 ac i’w ganlyn sioe newydd sbon danlli grai sy’n dathlu’r gorau oll o Fleetwood Mac, gan gynnwys set canu’r felan arbennig iawn sy’n talu teyrnged i oes chwedlonol Fleetwood Mac yng nghyfnod Peter Green .

Yn sianelu ysbryd Fleetwood Mac ar ei orau oll, mae Rumours of Fleetwood Mac yn cynnig cyfle heb ei ail i selogion, yn hen a newydd, ailddarganfod y caneuon a’r perfformiadau a sicrhaodd i Fleetwood Mac ei le yn un o hoff grwpiau’r oesoedd.

Mae un o aelodau sylfaenu Fleetwood MacMick Fleetwood, yn cymeradwyo Rumours of Fleetwood Mac yn bersonol, yn deyrnged orau fyw fyd bosib i un o grwpiau hynotaf roc a rôl.

 
  • Pris Safonol: £29.50
  • Mae rhai tocynnau Cylch Aur ar gael: £39.50

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.
Logo Hynt

 
Gohiriwyd dros dro