Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant nawr ar agor

Mae Neuadd Dewi Sant nawr ar agor i’r cyhoedd, edrychwch ar ein hamserau agor.  Petai angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch 02920 878444.

Mae diogelwch ein cynulleidfaoedd, staff ac artistiaid yn bwysig iawn i ni.  Cadwch lygaid ar y wefan i gael y newyddion diweddaraf am Fesurau Diogelwch Covid-19.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Rufus Wainwright: Taith Unfollow the Rules - WEDI'I GANSLO

Bu trefnwyr y digwyddiad mewn cysylltiad i ddweud:

Oherwydd y pandemig parhaus a'r holl bryderon sy'n dod gyda theithio fel artist rhyngwladol dan yr amgylchiadau presennol, penderfynwyd cyfyngu ar gyfnod taith Rufus yn y DU. Roedd yn bwysig i Rufus gadw at ei ymrwymiad i ddod i'r DU a dod â Unfollow the Rules i'w gefnogwyr yno sydd ymhlith ei fwyaf ffyddlon a chefnogol yn y byd. Mae'n ddrwg gennym i’r holl gefnogwyr a brynodd docynnau i sioeau sy'n cael eu canslo. Gallwch ofyn am ad-daliad o'ch pwynt prynu. Gobeithiwn y byddwch yn penderfynu prynu tocyn ar gyfer un o'r sioeau sy'n weddill.

Gallwn eich sicrhau y bydd pob sioe yn anhygoel ac yn dilyn rheoliadau Covid i’r gair. Mae Rufus a phawb yn ei griw a'i fand wedi’u brechu, ac mae diogelwch ei gefnogwyr mewn cyngherddau o'r pwys mwyaf. ______________________________________________________

Drysau'n agor 7pm 

Canwr, cyfansoddwr caneuon, a chyfansoddwr o Americanwr-Canadiad ydi Rufus Wainwright. Recordiodd saith albwm o gerddoriaeth wreiddiol a thraciau lawer mewn detholion a thraciau sain ffilmiau. Mae ei gerddoriaeth yn dwyn ynghyd genres amrywiol lawer - yn cynnwys pop, opera, baróc, roc, clasurol a ragtime - yn arddull ddihafal. Mae’n sôn am amrywiaeth eang o ddylanwadau cerddorol megis Judy Garland, Edith Piaf ac Al Jolson, ynghyd â’i ffefrynnau fyrdd o fyd opera.Yn ogystal â sgrifennu cerddoriaeth pop fasnachol, sgrifennodd Wainwright hefyd operâu a llond gwlad o gerddoriaeth i draciau sain.

Oedran isaf: 14+ 
(rhaid i bawb dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn)

 
 • Pris Safonol*: £38 | £53 | £68
  Hyn a hyn o becynnau VIP ar gael:
 • VIP1: Pecyn Profiad Gwiriad Sain Rufus Wainwright*: £168
  Disgrifiad y pecyn:
  • Un (1) Sedd yn y Man Gorau yn y 5 Rhes Gyntaf
  • Mynediad i Wylio’r Gwiriad Sain
  • Sesiwn holi ac ateb yng nghwmni Rufus Wainwright
  • Un (1) Pecyn Nwyddau Graenus wedi’i lunio i brynwyr VIP yn unig
  • Un (1) Cofrodd Laminedig VIP
 • VIP2: Pecyn Tocyn / Nwyddau Rufus Wainwright*: £123
  COFIWCH: DYDI’R ARTIST DDIM YN RHAN O’R PECYN YMA.
  Disgrifiad y pecyn:

  • Un (1) Sedd yn y Man Gorau yn y 10 Rhes Gyntaf
  • Un (1) Pecyn Nwyddau Graenus wedi’i lunio i Brynwyr VIP yn unig 

*Uchafswm o 4 tocyn y pen

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444.  Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 

 

 
Wedi’i ganslo