Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07391 791934 | 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Rufus Wainwright: Taith Unfollow the Rules - AILDREFNU

Drysau'n agor 7pm 

Canwr, cyfansoddwr caneuon, a chyfansoddwr o Americanwr-Canadiad ydi Rufus Wainwright. Recordiodd saith albwm o gerddoriaeth wreiddiol a thraciau lawer mewn detholion a thraciau sain ffilmiau. Mae ei gerddoriaeth yn dwyn ynghyd genres amrywiol lawer - yn cynnwys pop, opera, baróc, roc, clasurol a ragtime - yn arddull ddihafal. Mae’n sôn am amrywiaeth eang o ddylanwadau cerddorol megis Judy Garland, Edith Piaf ac Al Jolson, ynghyd â’i ffefrynnau fyrdd o fyd opera.Yn ogystal â sgrifennu cerddoriaeth pop fasnachol, sgrifennodd Wainwright hefyd operâu a llond gwlad o gerddoriaeth i draciau sain.

Oedran isaf: 14+ 
(rhaid i bawb dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn)

 
 • Pris Safonol*: £38 | £53 | £68
  Hyn a hyn o becynnau VIP ar gael:
 • VIP1: Pecyn Profiad Gwiriad Sain Rufus Wainwright*: £168
  Disgrifiad y pecyn:
  • Un (1) Sedd yn y Man Gorau yn y 5 Rhes Gyntaf
  • Mynediad i Wylio’r Gwiriad Sain
  • Sesiwn holi ac ateb yng nghwmni Rufus Wainwright
  • Un (1) Pecyn Nwyddau Graenus wedi’i lunio i brynwyr VIP yn unig
  • Un (1) Cofrodd Laminedig VIP
 • VIP2: Pecyn Tocyn / Nwyddau Rufus Wainwright*: £123
  COFIWCH: DYDI’R ARTIST DDIM YN RHAN O’R PECYN YMA.
  Disgrifiad y pecyn:

  • Un (1) Sedd yn y Man Gorau yn y 10 Rhes Gyntaf
  • Un (1) Pecyn Nwyddau Graenus wedi’i lunio i Brynwyr VIP yn unig

 

*Uchafswm o 4 tocyn y pen

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934.  Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 

 

 
Bwciwch Nawr