Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07743 839816 / 07391 791934. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Roger Taylor

Yn yr hydref bydd yr eicon roc Roger Taylor yn chwarae taith solo yng ngwledydd Prydain yn cyflwyno deunydd newydd sbon danlli grai ac yn rhoi tro drachefn am rai o’i glasuron ei hun o’i oes gyda Queen.

A’r pandemig wedi peri gohirio taith enfawr Queen + Adam Lambert yng ngwledydd Prydain ac Ewrop tan 2022, penderfynodd y drymiwr mawr ei glod ei chychwyn hi ar daith mewn set o sioeau agosatoch.

Bydd y cyngherddau i ddod yn rhoi stondin i’w ddoniau taro, lleisiol a chyfansoddi caneuon sy’n rhan annatod o gynnyrch Queen, yn fyw ac wedi’i recordio, ers 1970.

I nodi ei berfformiadau byw cyntaf y tu allan i Queen ers dros ugain mlynedd, bydd Taylor yn teithio gwledydd Prydain drwy fis Hydref yn chwarae pedair sioe ar ddeg i gyd-daro â rhyddhau ei albwm solo diweddaraf Outsider ar 1 Hydref 2021 ­– ei record gyntaf o ddeunydd newydd ers Fun on Earth yn 2013.

Meddai Roger:  “This is my modest tour.I just want it to be lots of fun, very good musically, and I want everybody to enjoy it.I'm really looking forward to it.Will I be playing Queen songs too?Absolutely!”

 
  • Pris Safonol: £35.50 | £40.50 | £42.50
  • Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934): Seddi'r stalau @ £35.50 pob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr