Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07391 791934 | 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Richard Thompson

Mae RICHARD THOMPSON yn ganwr, cyfansoddwr a gitarydd byd-enwog, sy'n fwyaf adnabyddus am ei waith yn y grŵp roc gwerin Fairport Convention. Cafodd ei enwi gan Rolling Stone fel un o'r '20 Gitarydd Gorau Erioed' ac mae wedi derbyn gwobrau cyflawniad oes am ysgrifennu caneuon ar naill ochr yr Iwerydd. Mae wedi derbyn Gwobr Ivor Novello a dyfarnwyd yr OBE iddo yn 2011. Mae'n parhau i ysgrifennu a recordio deunydd newydd ac yn perfformio'n fyw yn aml mewn lleoliadau ledled y byd. 

Daeth y gitarydd a'r cyfansoddwr Richard Thompson i amlygrwydd yn ystod cyfnod eithriadol yn niwylliant Prydain: 1967 oedd hi ac roedd cerddoriaeth boblogaidd yn adlewyrchu deffroad diwylliannol mawr. Yng nghanol hyn oll, cydsefydlodd Thompson, yn ddeunaw oed, y grŵp roc gwerin chwedlonol Fairport Convention gan helpu i ddyfeisio genre newydd o gerddoriaeth.

Llwyddodd Thompson i gael mwy nag oes o brofiadau yn ei arddegau a'i ugeiniau hwyr. Yn y blynyddoedd allweddol rhwng 1967 a 1975, aeddfedodd yn gerddor o fri, goroesodd ddamwain car ofnadwy a gadael Fairport Convention i ffurfio deuawd gyda'i wraig, Linda, a hynny pan oedd y band ar ei anterth. O ganlyniad i ddarganfod Sufism newidiodd ei agwedd at bopeth yn ei fywyd ac, wrth gwrs, y gerddoriaeth a ysgrifennodd wedi hynny. Yn Beeswing, mae Thompson yn mynd yn ôl i'w blentyndod, yn ail-greu ysbryd y chwedegau ac yn mynd â ni y tu ôl i lenni bywyd ar y ffordd yn y DU a'r Unol Daleithiau, gan groesi llwybrau – ac weithiau rhannu'r llwyfan – gyda cherddorion fel Led Zeppelin, Pink Floyd, Nick Drake, Jimi Hendrix ac eraill. 

Yn gofiant personol o ddarganfyddiadau cerddorol, hanes personol a datguddiad cymdeithasol, mae Beeswing yn ddarlun o fywyd un o artistiaid mwyaf arwyddocaol Prydain yn ystod cyfnod o ddwyster creadigol, mewn byd ar drothwy newid.

Oed 14+
Rhaid i rai dan 16 oed fod yng nghwmni oedoly

 
Pris Safonol £32.50 | £42.50

Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith

 (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934):Seddi'r stalau at £32.50 pob tocyn

 

 

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio. 
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr