Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07391 791934 | 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Queen Machine Symphonic Gyda Kerry Ellis - AILDREFNU

Y SEREN WEST END A BROADWAY KERRY ELLIS 
YN DOD AT Y BRENIN TEYRNGEDAU ROC QUEEN MACHINE 
AR DAITH NEWYDD GYDA CHERDDORFA YNG NGWLEDYDD PRYDAIN

Ar y daith gwbl newydd Queen Machine Symphonic gyda Kerry Ellis perfformir hits mwyaf Queen gan y band teyrnged Ewropeaidd Queen Machine i gyfeiliant y London Symphonic Rock Orchestra a dan arweiniad Matthew Freeman, gyda chreu noson fythgofiadwy o anthemau roc. 

Ar eu taith gyntaf yng ngwledydd Prydain, dyma Queen Machine, y band teyrnged ar ben y rhestr i Glwb Selogion Rhyngwladol Swyddogol Queen ac un o’r bandiau mwyaf poblogaidd yn eu mamwlad Denmarc a gwledydd cyfagos Llychlyn lle maen nhw’n gwerthu pob tocyn i’w sioeau dro ar ôl tro. 

Atyn nhw daw Kerry Ellis, un o brif actoresau theatr gerdd gwledydd Prydain, y gyntaf i chwarae rôl Meat yn nrama gerdd Queen We Will Rock You. Ers hynny meithrinodd berthynas gerddorol a chyfeillgarwch hir â gitarydd Queen, Brian May, sy’n dweud bod gan y seren llwyfan yma “Britain’s most beautiful voice”. Cynhyrchodd ei halbwm Anthems, ac ar y cyd rhyddhaodd y ddau’r un dilynol Golden Days yn 2017, yn ogystal â theithio gwledydd Prydain ac Ewrop yn eang gyda’i gilydd. 

Bjarke Baisner sydd ar flaen Queen Machine, i’w glywed ac i’w weld fel y llanc Freddie Mercury, ac ato daw Peter Møller Jeppesen ar y gitâr, Henrik Østergaard ar yr allweddellau, Jens Lunde ar y bas a Paolo Romano Torquati ar y drymiau. 

Geiriau Clwb Selogion Rhyngwladol Swyddogol Queen yn sôn am Queen Machine: “Quite simply one of THE best Queen tribute bands we have ever had at any of our events – don’t miss them.” 

Meddai Ben Hatton, Cyfarwyddwr Teithio Theatr i’r hyrwyddwyr Cuffe and Taylor: “For fans of the incredible music of Queen this promises to be a must-see show. Brian May describes Kerry Ellis’s voice as ‘perfect’, and she’s long been associated with her versions of Queen tracks.” 

 
  • Pris Safonol: £37.50 | £47.50 | £57.50
  • Defnyddwyr cadair olwyn ac un cydymaith - Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934): Seddi'r stalau @ £37.50 pob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr