Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07391 791934 | 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Queen Extravaganza - AILDREFNU

Queen Extravaganza, band teyrnged swyddogol Queen, a gynhyrchir gan Roger Taylor a Brian May, yn dod yn ei ôl i wledydd Prydain yn 2022, yn dilyn sioeau dan eu sang ym mhedwar ban byd. 

Yn 2012 y dechreuodd y band deithio, yn gast treiglol o gerddorion dawnus a ddewiswyd yn bersonol gan Roger Taylor a Brian May. Mae Queen Extravaganza yn adnabyddus ar gorn teithio ar hyd ac ar led yr Unol Daleithiau, Canada, Awstralia, Hong Kong, Brazil ac Ewrop a daeth llond gwlad o gariad a pharch i’w rhan gan eu mintai o selogion sy’n bythol dyfu.Yn y swae o sioe yma mae’r cerddorion dawnus yn chwarae’r gerddoriaeth yn berffaith ac o bryd i’w gilydd yn fwy caboledig na Queen ei hun. 

Mae’r sioe awr a hanner yma’n cynnwys mwy nag ugain o glasuron Queen o blith hits mwya’r band: Bohemian Rhapsody, Another One Bites the Dust, Crazy Little Thing Called Love, Under Pressure, We Will Rock You, We Are the Champions, A Kind of Magic, Radio Ga Ga, Somebody to Love a Killer Queen yn ogystal â ffefrynnau eraill y selogion. “It’s our own official tribute band” meddai Roger Taylor.

 
  • Pris Safonol: £31.50 | £49.50
  • Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934)Seddi'r stalau @ £31.50 pob tocyn

Ynghyd â ffi postio opsiynol o £1.50.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr