Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07391 791934 | 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Paul Carrack

Bydd Paul Carrack, un o’r lleisiau uchaf ei barch yn y byd cerdd ac yn lladmerydd canu pop dros ddegawdau, yn dychwelyd i ddiddanu ei edmygwyr lu, gan berfformio ar 24 dyddiad ar draws gwledydd Prydain ar daith y GOOD and READY yn 2022.

Wedi ei fedyddio fel ‘Y Dyn â’r LLAIS EURAID’ mewn rhaglen ddogfen i’r BBC ar ei yrfa hanner canrif o hyd, mae Paul – sydd â’i lais i’w glywed ar ganeuon a werthodd filiynau megis ‘How Long’ gan ACE, ‘Tempted’ gan Squeeze a ’Living Years’ gan Mike and the Mechanics a enwebwyd am Wobr Emmy – bellach wedi sefydlu ei hun fel un o’r cerddorion annibynnol mwyaf diwyd ar y sîn.

 
  • Pris Safonol: £40.50 | £45

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr