Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07391 791934 | 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Nick Mason's Saucerful of Secrets - The Echoes Tour - AILDREFNU

Drysau'n agor 7pm

Yn dilyn teithiau mawr eu clod a werthodd bob tocyn ledled gwledydd Prydain, Ewrop ac America yn 2018/19, daw Nick Mason’s Saucerful Of Secrets yn ei ôl i Neuadd Dewi Sant ar ei deithiau mwyaf yng ngwledydd Prydain ac Iwerddon. 

Nick Mason’s Saucerful Of Secrets ydi - Nick Mason, Gary Kemp, Guy Pratt, Lee Harris a Dom Beken

Chwaraeon nhw’u gigs cyntaf mewn pedair sioe agosatoch, mawr eu clod, yn 2018. Y rhain oedd mentrau cerddorol byw cyntaf Nick Mason ers Taith Division Bell Pink Floyd ym 1994. 

Aeth y band yn ei flaen i werthu pob tocyn mewn theatrau drwy’r byd yn grwn yn cynnwys tair noson yn Roundhouse Llundain, lle chwaraeodd Pink Floyd rai o’u sioeau cynnar mwya’u parch yn y 1960au. Gwêl taith 2020 y band yn ehangu eu repertoire ymhellach, yn chwarae caneuon o gatalog cynnar Pink Floyd hyd at yr albwm o’r flwyddyn 1972 Obscured by Clouds

Ar 12 Medi, enwyd Nick Mason yn ‘Prog God’ Prog Magazine yng ngwobrau o fri Progressive Music yn Globe Theatre Shakespeare – ymhlith derbynwyr cynt bu Peter Gabriel, Tony Banks, Jon Anderson, Rick Wakeman, Ian Anderson, Carl Palmer a Steve Howe.

“...this was the most extraordinary and joyous show, a reminder of what a peculiar and brilliant band Pink Floyd were... If you have the slightest interest in Pink Floyd, do not miss this group… You won’t even need acid to blow your mind.”
✭✮✮✮✮ Michael Hann, Financial Times 

“The sound was immense, electrifying, galvanising, mesmerising and still deeply strange, bending the formats of primal rock into all kind of weird and wonderful shapes.... it was a set of such startling intensity it seemed to mock the very notion of nostalgia. It was enough to make you wonder whether rock has progressed very far at all since the Sixties.”
✭✮✮✮ Neil McCormick, The Daily Telegraph 

“This show with him [Nick Mason] at its centre, is a fantastic voyage of rediscovery.”
✭✮✮✮ David Bennun, Metro

 
  • Pris Safonol: £45.50 | £50.50
  • Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934)Seddir's stalau @ £45.50 pob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.
Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr