Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07391 791934 | 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Marillion

Mae’r prog-rocwyr chwedlonol Marillion yn gobeithio cefnu ar ddiwrnodiau hir tywyll Covid-19 â’r daith Light at the End of the Tunnel yn 2021.

Ym 1979 yr ymffurfiodd Marillion a dod yn un o actau Prydain oedd yn gwerthu orau drwy gydol yr wyth degau yn sgìl yr albwm rhif un Misplaced Childhood a dwy hit fyd-eang sef Kayleigh a Lavender.

Meddai’r canwr, Steve Hogarth: “We’re currently writing album No.19 and as you might imagine, looking forward with every sinew to getting back on the road and playing it to you…Not as much as my wife’s looking forward to getting me out of the house though!”

NODER Y BYDD POBL YN SEFYLL HYD AT AC YN CYNNWYS RHES E AR GYFER Y DIGWYDDIAD HWN A GALLAI HYNNY RWYSTRO GOLWG Y RHEINY SY’N EISTEDD MEWN RHESI H - P.  YMDDIHEURIADAU AM UNRHYW ANGHYFLEUSTRA

 

 
  • Pris Safonol: £45.50 | £50.50

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934.  Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

NODER Y BYDD POBL YN SEFYLL HYD AT AC YN CYNNWYS RHES E AR GYFER Y DIGWYDDIAD HWN A GALLAI HYNNY RWYSTRO GOLWG Y RHEINY SY’N EISTEDD MEWN RHESI H - P.  YMDDIHEURIADAU AM UNRHYW ANGHYFLEUSTRA

Logo Hynt

CYFYNGIADAU AR AILWERTHU TOCYNNAU:

1. Trwydded bersonol, ddiddymadwy yw eich tocyn a deil i fod, bob amser, yn eiddo’r hyrwyddwyr. Rhaid rhoi’r tocyn hwn i’r hyrwyddwyr os gofynnir amdano.

2. Gwerthir eich tocyn/nau gan yr hyrwyddwyr yn uniongyrchol i chi, y cwsmer. Diddymir unrhyw docynnau a brynir gan fusnes neu fasnachwyr sy’n torri amodau a thelerau gwerthu tocynnau. Drwy dderbyn yr amodau a’r telerau hyn rydych yn cadarnhau eich bod yn gwsmer.

3. Bydd eich tocyn/nau yn ANNILYS AR UNWAITH os cânt eu hailwerthu NEU EU CYNNIG I’W GWERTHU oni bai bod y gwerthiant drwy sianelau ailwerthu swyddogol yr Artist fel y’u hysbysebir, neu gyfnewid rhwng selogion asiant tocynnau (lle bo’n berthnasol). Nid yw tocynnau a werthir drwy drydydd person a safleoedd gwerthu diawdurdod eraill, gan gynnwys mannau ocsiwn ar lein, yn ddilys ar gyfer mynediad. Mae ailwerthu tocyn yn ei wneud yn annilys a gall arwain at wrthod mynediad.

4. Cyfyngir gwerthiannau tocynnau i chwech y pen.

5. Dim ond tocynnau a brynir drwy asiantaethau tocynnau cydnabyddedig sy’n ddilys ar gyfer mynediad. Ceidw’r oedfan yr hawl i wrthod mynediad.

 
Bwciwch Nawr