Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07391 791934 | 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Luther - AILDREFNU

Sioe orau fyw bosib y Byd sy’n dathlu’r ‘Llais Melfed’ – dewch i glywed yr holl hits o’i yrfa anhygoel, yn cynnwys dros ddeugain miliwn o werthiannau albymau ac wyth gwobr Grammy yn cynnwys llawer o’r anthemau dawns a chaneuon serch mwyaf a sgrifennwyd erioed, ac ar y blaen y deyrnged ryngwladol i Luther Vandross, Harry Cambridge a’i fand deg darn. 

“Never Too Much”, “ Here and Now “, “Give Me the Reason”, ”I Really didn't mean it”, ” Stop to Love”, “So Amazing”, ”The Best Things in Life Are Free”, ” Always and Forever”, ” Endless Love”, ”Ain’t No stoppin’ Us Now”, “Your Secret Love”, “Shine”, “The Closer I Get To You”, “Love The One You’re With”, ”Any Love”, “Superstar”, “Until You Come Back to Me”, ”Dance with My Father” a llond gwlad at hynny. 

Luther Vandross – mae’r chwedl yn dal i fyw.

 
  • Pris Safonol: £26.50 - pob ardal

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr