Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07391 791934 | 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Level 42 - AILDREFNU

DRYSAU'N AGOR 7PM

A Gwesteion Arbennig - Hipsway

Fe fu 2019 yn flwyddyn brysur iawn eto i Level 42 a’r hogiau’n chwarae ugain o wyliau o Quebec i Rwsia, Denmarc, yr Iseldiroedd, yr Almaen, y Swistir, Iwerddon a gwledydd Prydain, felly gallem faddau i’r band am fod eisiau llaesu dwylo dipyn ar ôl agos i ddeugain mlynedd wrthi fel lladd nadroedd. “No way!” meddai’r canwr bas a’r blaenwr Mark King.
“Touring with the band this year has been about as much fun as I can remember having had on the road, and If you had asked me back in 1980 if I thought we would be selling out theatres around the world when I was sixty years old I probably would have laughed! Hand on heart, this year has been AMAZING. Re-invention can be a wonderful thing!” Gwêl 2020 y daith From Eternity To Here a’r hogiau’n hel eu pac i fynd i resiad o wyliau a chyngherddau sydd eisoes yn y dyddiadur.

Hyd yn hyn rhyddhaodd y band a Mark bedwar ar ddeg o albymau stiwdio, saith albwm byw, EP Sirens, a chwe albwm detholiad, heb sôn am ddeunaw sengl yn y Deugain Uchaf, yn cynnwys Lessons in Love, Something About You, Leaving Me Now, Running in the Family, a Hot Water, Wembley Arena dan ei sang am un noson ar hugain a gwerthu mwy na deng miliwn ar hugain o albymau drwy’r byd yn grwn.

Mewn byr o eiriau maen nhw’n un o fandiau mwyaf llwyddiannus Prydain y 1980au, ac yn sgìl ailryddhau’n ddiweddar gatalog enfawr y band ar Universal Music, a’r gyfres ‘Collected’ ar CD a Finyl, mae’n amlwg eu bod yn dal i fod yn feincnod ar flaen y gad ym maes Ffync Jazz Prydain.

 
  • Pris Safonol: £34.50 | £39.50
  • Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934): Seddi stalau @ £34.50 pob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr