Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07391 791934 | 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Leo Sayer - AILDREFNU

Bydd Leo Sayer, un o chwedlau cerddoriaeth Prydain, ar daith yng ngwledydd Prydain yn 2021 yn dathlu ei hanner canmlwyddiant ym myd cerdd. Yn y perfformiad yma, mae Leo a’i fand yn dod ag egni a hwyl di-ben-draw mewn sioe’n heigio o hits i rai o’i hoff oedfannau drwy hyd a lled y gwledydd yma.

Mae’n adnabyddus drwy’r byd yn grwn ar gorn ei hits fyrdd sy’n cynnwys Thunder In My HeartMoonlightingOne Man BandI Can’t Stop Loving You, More Than I Can Say, Have You Ever Been in Love, The Show Must Go On a’r rhifau un ar ddwy lan yr Iwerydd, When I Need You You Make Me Feel Like Dancing.

Dyma noson rhy dda i’w cholli, yn heigio o hits ac yn berwi o egni.

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Leo Sayer.

 
  • Pris Safonol: £32.50 | £35 | £37.50
  • Cyfeillion Neuadd Dewi Sant: £2 yn llai

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934.  Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr