Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07391 791934 | 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Katherine Jenkins - AILDREFNU

Ac Eraill

Dyma’r artist clasurol sy’n gwerthu orau’r ganrif yma, Katherine Jenkins OBE, yn cyhoeddi rhyddhau ei phedwerydd albwm stiwdio ar ddeg, ‘Cinema Paradiso’ a’i thaith 2021 yng ngwledydd Prydain yn cynnwys oed yn y Neuadd.

Yn bymtheg trac eiconig, casgliad ydi ‘Cinema Paradiso’ o ganeuon bythgofiadwy o rai o hoff funudau’r byd yn y pictiwrs gan gynnwys: ‘Moon River’ o Breakfast at Tiffany’s, ‘When You Wish Upon A Star’ o Pinocchio, ‘Tonight’ o West Side Story, gyda’i chyd-seren o Gymro, Luke Evans, yn ogystal â themâu o Schindler’s List, Lord of the Rings a Dances with Wolves. 

Meddai Katherine - “I've always loved movie soundtracks.I wanted to create an iconic movie moment with this record - all the best film musical themes that we know and love, all together on one album.The last few albums I’ve made have been inspired by what's happening in my own world.This one in particular was inspired by the things that were going on around me.Having played my first movie role last year, it felt like a natural transition for me.” 

Bu mentrau cyffrous diweddar ym myd ffilm yn ysbrydoliaeth fawr wrth y gwaith o wneud yr albwm newydd – yn eu plith rôl Katherine yn y ffilm Minamata a welir cyn hir, dan gyfarwyddyd ei gŵr Andrew Levitas. 

Nid yn unig y mae’r ffilm yma’n gweld Katherine yn serennu yn ei rôl gyntaf yn y pictiwrs, ond sgrifennodd hefyd y trac teitl gyda llaw dde Eminem, Skylar Grey, a pherfformio ar sgôr y ffilm a sgrifennwyd gan Sakamoto, yr enillydd Gwobr Academy, y canwr, y cyfansoddwr caneuon, y cynhyrchydd recordiau, y gweithredwr, a’r actor.Mae Minamata yn enghraifft arall eto o pam mae Katherine yn un o artistiaid mwyaf toreithiog y byd – yn enghraifft wirioneddol o’i doniau amlochrog.  Yn Minamata, a ryddheir yn ddiweddarach eleni, mae’n serennu ochr yn ochr â Johnny Depp a Bill Nighy.  Mae Katherine newydd ddod yn ei hôl o Ŵyl Ffilm Ryngwladol Berlin lle cafodd Minamata ei première byd ac adolygiadau’n ei chanmol i’r cymylau gan y diwydiant ffilm a selogion fel ei gilydd. 

 
 • Pris Safonol (Uchafswm o 6 tocyn y pen): £28 | £41.50 | £51.50
 • Katherine Jenkins - Pecyn Diemwnt: £158
  • Cael blas ar y sioe o un o’r seddi gorau yn y tŷ
  • Cyfle dihafal i gyfarfod Katherine a chael tynnu eich llun gyda hi.
  • Cael anrheg VIP taith 2021 wedi i Katherine ei dewis.
  • Casglu cofrodd laminedig a chortyn gwddw VIP.
 • Katherine Jenkins - Pecyn Aur: £82
  • Cael blas ar y sioe o un o’r seddi gorau yn y tŷ.
  • Cael anrheg VIP taith 2021 wedi i Katherine ei dewis.
  • Casglu cofrodd laminedig a chortyn gwddw VIP.
 • Defnyddwyr cadair olwyn ac un cydymaith (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934): Seddi'r stalau @ £28 pob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934.  Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr