Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07391 791934 | 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Jeff Beck - AILDREFNU

 • Rhaid i blant dan 14 oed fod gydag oedolyn
 

Kilimanjaro Live a Triple A Entertainment yn cyflwyno
JEFF BECK

Mae’r gitarydd chwedlonol Jeff Beck - a gyflwynwyd ddwywaith i Oriel Enwogion Roc a Rôl - wedi cyhoeddi taith yng ngwledydd Prydain ym mis Mai 2020, sy’n cynnwys oed yn y Neuadd.

Yn gwmni i Beck ar daith yn 2020 bydd Vinnie Colaiuta ar y drymiau, Rhonda Smith ar y gitâr bas, a’r soddgrythor Vanessa Freebairn-Smith.  

Meithrinodd Jeff Beck un o’r gyrfaoedd mwyaf dylanwadol yn hanes roc ac fe’i cydnabyddir yn gyffredinol yn un o’r canwyr gitâr mwyaf dawnus ac o’r pwys mwyaf yn y byd, a chwaraeodd ochr yn ochr â rhai o artistiaid mwyaf roc, canu’r felan a jazz.

Yn ystod ei yrfa dros hanner can mlynedd ym myd cerdd enillodd gynifer ag wyth Gwobr Grammy, rhoes Rolling Stone ef ymhlith “Cant o Ganwyr Gitâr Mwya’r Oesoedd,” ac fe’i cyflwynwyd ddwywaith i Oriel Enwogion Roc a Rôl – unwaith yn aelod o’r Yardbirds ac unwaith eto’n artist solo.Yn haf 2016 dathlodd pencampwr y gitâr ei hanner can mlynedd o gerddoriaeth â chyngerdd eithriadol yn yr oedfan enwog Hollywood Bowl. 

 
 • Pris Safonol (Uchafswm o 6 tocyn y pen): £52.50 | £63
 • Jeff Beck – Pecyn Tocyn Rhes Flaen: £183
  • Sedd wedi’i chadw yn y rhes flaen.
  • Poster y daith wedi’i lofnodi.
  • Marsiandïaeth arbennig Jeff Beck – dim ond i becynnau premiwm.
  • Cofrodd Laminedig VIP Jeff Beck.
  • Cyfarchwr VIP Ar y Safle.
 •  Jeff Beck – Pecyn Tocyn Aur: £138
  • Sedd wedi’i chadw yn rhesi 2-10.
  • Marsiandïaeth arbennig Jeff Beck – dim ond i becynnau premiwm.
  • Cofrodd Laminedig VIP Jeff Beck.
  • Cyfarchwr VIP Ar y Safle.
 • Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934): Seddi'r stalau @ £52.50 pob tocyn

Ynghyd â ffi postio opsiynol o £1.50.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

CYFYNGIADAU AR AILWERTHU TOCYNNAU:

 1. Trwydded bersonol, ddiddymadwy yw eich tocyn a deil i fod, bob amser, yn eiddo’r hyrwyddwyr.  Rhaid rhoi’r tocyn hwn i’r hyrwyddwyr os gofynnir amdano.

 2. Gwerthir eich tocyn/nau gan yr hyrwyddwyr yn uniongyrchol i chi, y cwsmer.  Diddymir unrhyw docynnau a brynir gan fusnes neu fasnachwyr sy’n torri amodau a thelerau gwerthu tocynnau. Drwy dderbyn yr amodau a’r telerau hyn rydych yn cadarnhau eich bod yn gwsmer.

 3. Bydd eich tocyn/nau yn ANNILYS AR UNWAITH os cânt eu hailwerthu NEU EU CYNNIG I’W GWERTHU oni bai bod y gwerthiant drwy sianelau ailwerthu swyddogol yr Artist fel y’u hysbysebir, neu gyfnewid rhwng selogion asiant tocynnau (lle bo’n berthnasol).  Nid yw tocynnau a werthir drwy drydydd person a safleoedd gwerthu diawdurdod eraill, gan gynnwys mannau ocsiwn ar lein, yn ddilys ar gyfer mynediad.  Mae ailwerthu tocyn yn ei wneud yn annilys a gall arwain at wrthod mynediad.

 4. Cyfyngir gwerthiannau tocynnau i chwech y pen.

 5. Dim ond tocynnau a brynir drwy asiantaethau tocynnau cydnabyddedig sy’n ddilys ar gyfer mynediad.  Ceidw’r oedfan yr hawl i wrthod mynediad.
 
Bwciwch Nawr
 

Fel sydd hysbys, cymeroedd Beck le Eric Clapton yn gitarydd blaen y Yardbirds ym 1965 ac yn ddiweddarach mynd yn ei flaen i ffurfio’r Jeff Beck Group, oedd yn cynnwys Rod Stewart yn canu a Ron Wood ar y gitâr bas.Yn y blynyddoedd i ddod deuai eu dau albwm - Truth (1968) a Beck-Ola (1969) – yn feini prawf cerddorol i rocwyr caled.

Doedd dim atal ar ddatblygu Beck a bu ei symudiad nesaf -- triawd grym gyda’r canwr gitâr bas Tim Bogert a’r drymiwr Carmine Appice, a ryddhaodd Beck, Bogert and Appice (1973), unwaith eto’n gyfrwng chwalu rhagdybiaethau pobl o ran sut y dylai gitarydd roc swnio.

Bu Flash o’r flwyddyn 1985 yn foddion cadw Beck yn yr amlwg gan i “Escape” ennill iddo wobr Grammy’r Perfformiad Roc Offerynnol Gorau.Daeth ail wobr Grammy yn sgìl Jeff Beck’s Guitar Shop with Terry Bozzio and Tony Hymas, a thrydedd am “Dirty Mind” o’r albwm You Had It Coming yn 2001. Gwelodd 2009 ryddhau’r albwm gwerthiant platinwm Performing This Week... Live at Ronnie Scott’s, a enillodd wobr Grammy am “A Day In The Life”.

Fe fu i albwm solo syfrdanol Beck o’r flwyddyn 2010, Emotion & Commotion, ddod â dwy Wobr Grammy eto i’w ganlyn; enwebwyd Beck mewn pum categori yr enillodd dri ohonyn nhw: Perfformiad Offerynnol Roc Gorau am “Hammerhead” a’r Perfformiad Offerynnol Pop Gorau am “Nessun Dorma”, y ddau o Emotion & Commotion, a’r Cydweithrediad Pop Gorau gyda Llais am “Imagine,” ei gydweithrediad â Herbie Hancock.

Enwebwyd ei albwm Rock ‘N’ Roll Party Honoring Les Paul am Wobr Grammy yn 2012 am yr Albwm Roc Gorau.  Yn 2016 rhyddhaodd Loud Hailer ac yn 2017 rhyddhawyd Jeff Beck: Live At The Hollywood Bowl a daeth clod y beirinaid ar hyd ac ar led i ran y ddau.

Mae Jeff yn gweithio ar gerddoriaeth newydd a ryddheir drwy’r byd yn grwn yn 2020 gan Rhino / Warner Records.