Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07391 791934 | 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

James Morrison

Bydd 2022 yn gweld James Morrison ar daith yng ngwledydd Prydain am y tro cyntaf ers dwy flynedd a hanner pan fydd yn ei chychwyn hi ar ei daith ‘Greatest Hits’ gyntaf erioed. Bydd yma ei bum hit bythgofiadwy fu yn y Deg Uchaf (You Give Me SomethingWonderful WorldYou Make It RealBroken Strings ac I Won’t Let You Go) ynghyd â detholiad o ffefrynnau’r selogion, a’r daith yn ei hanfod yn dathlu’n wefreiddiol yrfa ryfeddol sydd ar fynd ers pymtheng mlynedd.

Ar y daith ddau oed ar hugain ar ei hyd, sy’n cynnwys sioe fawr yn Llundain yn y Palladium, bydd James yn chwarae i gynulleidfa o tua 45,000 o bobl.

Meddai James Morrison“It’s been way too long since I saw you all and I’m so excited to announce these special shows.

Playing live is something I have really missed in the past year and seeing as it’s been nearly 15 years since I started, many of my songs over time have taken on a new life of their own:  new emotions, new meanings and new feels in the way my band has played them. I’ve also become a better singer and inhabit the songs in a different way now. I wanted to reflect all of that on this Greatest Hits tour.

I am buzzing to be back in a room with all my fans sharing my best songs. I can’t wait to see you all, it’s going to be amazing!”

 
  • Pris Safonol: £25.50 | £32.50 | £42.50
  • James Morrison: VIP – Seddi’r llawr: £78 

    Mae’r pecyn yn cynnwys:
    - Gwylio’r brif sioe o un o’r seddi gorau yn yr oedfan yn y 5 rhes flaen
    - Coffáu eich noson â phrint celf y daith, penodol i’r sioe, wedi’i lofnodi ymlaen llaw gan James

Ynghyd â ffi postio opsiynol o £1.50.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr