Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant wedi ei gau i’r cyhoedd tan Dydd Llun 4 Ionawr 2021 gan ein bod yn glynu wrth gyngor a roddwyd gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf.

Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Os digwydd bod arnoch angen cysylltu â ni, rhowch ganiad i’n rhif dros dro ar 07391 791934. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Hello Again - A Tribute to Neil Diamond

Dathliad Mwyaa’r Byd o Fywyd a Gwaith NEIL DIAMOND…Yn serennu Brooklyn Creed & The Salvation Band…Yn defnyddio delweddau atgofus, fideo ac adroddiad i wneud yr hud yn fwy fyth, mae’r sioe’n mynd â chi ar daith gerddorol drwy yrfa ddisglair hanner can mlynedd Neil Diamond.

A chanddi gast a chredydau gynt i ymfalchïo ynddynt, yn cynnwys Michael Jackson, Kylie Minogue, Take That, Spice Girls, Bay City Rollers, Freddie Starr, Culture Club, The Drifters a llond gwlad at hynny, does ryfedd bod y sioe yma bellach yr un mae gwlad y theatr yn sôn amdani.

O The Bang Years hyd at heddiw buan y cewch chi’ch hun yn cyd-ganu â’r holl hits gan gynnwys Sweet Caroline, Cracklin’ Rosie, Forever in Blue Jeans, Song Sung Blue, Hello Again, Love on the Rocks, America a llond gwlad at hynny.

 
  • Pris Safonol: £25 | £28.50
  • Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Dan 16 oed | Dros 60 | Myfyrwyr | Hawlwyr | Pobl anabl ag un cydymaith£2 oddi ar y tocynnau drutaf
  • Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934): Seddi'r stalau @ £25 pob tocyn

Ynghyd â ffi postio opsiynol o £1.50.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr