Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn gweithredu. Drwy barhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn derbyn y byddwn yn gosod cwcis ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi cwcis am ragor o wybodaeth.

Mae diogelwch ein cynulleidfaoedd, staff ac artistiaid yn bwysig iawn i ni.  Cadwch lygaid ar y wefan i gael y newyddion diweddaraf am Fesurau Diogelwch Covid-19.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Gabrielle

 • Rhaid i blant dan 14 oed fod gydag oedolyn
 

Bydd Gabrielle's 30 Years of Dreaming Tour 2023 yn ei gweld yn dathlu 30 mlynedd ers rhyddhau ei sengl llwyddiannus a ddiffiniodd gyfnod ‘Dreams' gan berfformio rhai o’n chaneuon eraill poblogaidd sy’n cynnwys ‘Rise’, ‘Out Of Reach’ a ‘Sunshine’.

Meddai Gabrielle, "Mae mynd ar daith i ddathlu 30 mlynedd o 'Dreams' yn rhyfeddol. Alla i ddim aros i bartïo gyda phawb a dathlu'r record a lansiodd fy ngyrfa dri degawd yn ôl! Mae amser yn hedfan pan fyddwch chi'n cael hwyl."

Cafodd Gabrielle lwyddiant ar unwaith pan dreuliodd ei sengl gyntaf 'Dreams' dair wythnos yn #1 yn haf 1993. Mabwysiadodd ei ffans ei hail sengl #1, 'Rise', yn 2000 fel anthem a'u helpodd i'w hysbrydoli i gadw'r ffydd y byddai dyddiau gwell yn dilyn yn y dyfodol. Cafodd wyth cân arall yn y 10 uchaf yn benodol ‘Out Of Reach’ (wa oedd yn ‘Bridget Jones’s Diary’), ‘If You Ever’ (gydag East 17) a ‘Give Me A Little More Time’.

Roedd y llwyddiant hwnnw'n ymestyn i albymau hefyd. Roedd ei halbwm #1 1999 ‘Rise’ yn un o rai mwyaf llwyddiannus y cyfnod gyda statws Platinwm x4 yn yr un modd â’i chasgliad ‘Dreams Can Come True, Greatest Hits’ Mae cyfanswm o chwech o'i halbymau wedi cyrraedd y 10 Uchaf, gan gynnwys ‘Under My Skin’ yn 2018.

Roedd cyfres o wobrau mawr yn cyd-fynd â phoblogrwydd Gabrielle. Ymhlith yr uchafbwyntiau roedd dau BRITs (Merch Brydeinig Orau ac Act Newydd Prydeinig Gorau) yn ogystal â Gwobrau MOBO ar gyfer y Sengl Orau ('Give Me A Little More Time') ac Albwm Gorau ('Rise'). Ar ôl cael ei henwebu ar bum achlysur gwahanol, enillodd ei Gwobr Ivor Novello gyntaf yn 2008 pan gafodd ei hanrhydeddu am Gasgliad Caneuon Eithriadol.

Ar ôl ennill cenhedlaeth newydd o gefnogwyr yn ystod ei pherfformiadau ar rifyn 2021 ‘The Masked Singer', parhaodd atgyfodiad Gabrielle pan aeth ei halbwm 'Do It Again' i mewn i'r siartiau yn rhif #4 - ei safle siart uchaf mewn bron i ugain mlynedd. Nawr gyda thaith enfawr a dwy o'r sioeau mwyaf o'i gyrfa ar ddod, mae cyfnod haeddiannol Gabrielle o ailddarganfod yn parhau.

 
 • Pris Safonol: £31.50 | £42.50 
 • Gabrielle Ultimate VIP @ £128.00 cynnwys:
  • Cyfle unigryw i gwrdd â Gabrielle cyn i'r lleoliad agor
  • Cael tynnu eich llun gyda Gabrielle gan y Rheolwr VIP
  • Derbyn rhodd unigryw a ddewiswyd yn arbennig gan Gabrielle
  • Casglu lamineiddio VIP personol
  • Seddi gorau yn y tŷ
 • Gabrielle VIP @ £62.50 cynnwys:
  • Derbyn rhodd unigryw a ddewiswyd yn arbennig gan Gabrielle
  • Casglu lamineiddio VIP personol
  • Seddi gorau yn y tŷ
 • Defnyddiwr cadair olwyn ynghyd ag un cydymaith (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 02920 878444): Seddi'r stondinau @ £31.50 bob tocyn

A thâl postio dewisol o £2.00.
Ar gyfer tocynnau Hynt, ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444. Hyn a hyn o leoedd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi cael eich siomi.

Hynt logo

 
Bwciwch Nawr