Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07391 791934 | 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Gabrielle - AILDREFNU

DRYSAU'N AGOR 7PM

Ac Eraill - Sharlene-Monique

Mae un o ganwyr-gyfansoddwyr mwyaf llwyddiannus gwledydd Prydain, Gabrielle, yn ei hôl i ddathlu ugeinmlwyddiant ei halbwm Rhif Un Rise.   

Gwêl taith Rise Again yr artist o Lundain yn perfformio caneuon o’r record hit, a chlasuron eraill a ffefrynnau ei selogion. Ddiwedd 1999 y rhyddhawyd Rise a saethodd yn ei ôl i’r siartiau pan dreuliodd ei drac teitl bythefnos yn Rhif Un ym mis Chwefror 2000. Wedyn treuliodd yr albwm dair wythnos ar y brig, ac ymhen yr hi’r a’r hwyr cael ei ardystio’n Blatinwm ar ei bedair gwaith i gydnabod gwerthiannau mwy na 1.2 filiwn. Roedd hefyd yn cynnwys yr hits Out Of Reach (o drac sain Bridget Jones’s Baby), When A WomanSunshine a Should I Stay? 

Mae Gabrielle yn dal i fod yr un mor boblogaidd drwy’r byd yn grwn ac mae hefyd yn adnabyddus ar gorn ei  senglau eiconig DreamsGoing NowhereGive Me a Little More TimeWalk On By a’i deuawd gydag East 17, If You Ever

Meddai Gabrielle: “I’m so excited about going on the road and celebrating 20 years of the Rise album being released. I’m looking forward to performing songs from Rise alongside lots of my other favourites and of course I could never end a show without playing Dreams – it’s going to be a big party full of good vibes and memories!”

 
 • Pris Safonol: £30.50 | £38.50
 • Pecyn Cwrdd a Chyfarch VIP: £102
  • Cyfle dihafal i gyfarfod Gabrielle cyn i’r oedfan agor.
  • Cael tynnu eich llun gyda Gabrielle gan y Rheolwr VIP.
  • Cael anrheg ddethol a ddewiswyd gan Gabrielle.
  • Casglu cofrodd laminedig VIP wedi’i wneud yn arbennig.
  • Y seddi gorau yn y tŷ.
 • Defnyddwyr cadair olwyn ac un cydymaith (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934): Seddi'r stalau @ £30.50 pob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr