Rydym yn defnyddio briwsion

Rydym wrth ein boddau o gyhoeddi bod ein Swyddfa Docynnau yn ailagor i’r cyhoedd o ddydd Mercher 26 Ionawr 2022 allan, o hanner awr wedi naw tan bump o’r gloch, pan fyddwn yn dychwelyd at ein rhif arferol, sef 029 2087 8444. 

A chyfyngiadau cadw pellter cymdeithasol yn codi o ddydd Gwener 26 Ionawr 2022 allan, ein sioe gyntaf pan ddown yn ein holau fydd Luther am hanner awr wedi saith y noson honno. 

Diolch o galon i chi am ddal i fod yn gefn i ni ac am eich amynedd dros yr ychydig wythnosau aeth heibio.

Mae diogelwch ein cynulleidfaoedd, staff ac artistiaid yn bwysig iawn i ni.  Cadwch lygaid ar y wefan i gael y newyddion diweddaraf am Fesurau Diogelwch Covid-19.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

FASTLOVE - AILDREFNU

  • Rhaid i blant dan 14 oed fod gydag oedolyn
 

Yn syth o West End Llundain, dyma’r hoff sioe deyrnged George Michael yn y byd.

Mae noson fythgofiadwy yn eich aros chi, i ddathlu seren yr hollfyd, sef George Michael.

Ar yr un pryd ag ail-fyw hen glasuron fe grëwch chi atgofion newydd.Mae’r sioe’n cynnwys ei hits i gyd gan gynnwys Father Figure, Freedom, Faith a llond gwlad at hynny.Dyma i chi chwip o strafagansa rhy dda i’w cholli!

Byddwch yn ysu am sefyll ar eich traed i fwrw iddi, o glywed eich holl hoff ganeuon o Wham a gyrfa solo George yn cynnwys Careless Whisper, Freedom 90, Outside a Too Funky!

Bydd y sioe yma’n mynd â chi ar daith gerddorol o’r gân ddwys Jesus To A Child, i orfoledd Don’t Let The Sun Go Down On Me, hyd at ffefrynnau pawb I’m Your Man a Wake Me Up.Dewch aton ni, a ninnau’n cyflwyno ein teyrnged llawn parch i un o gerddorion mwya’r oesoedd yn ein sioe lwyfan drawiadol sy’n sgubo’r byd.Mae’r sioe bellach ar daith yn Awstralia, gwlad Belg, Denmarc, yr Almaen, yr Iseldiroedd, Iwerddon a Sweden, a rhagor o wledydd i ddod.

Yn newydd yn 2018, bydd y canwr sacsoffon Ed Barker mewn rhai oedau yng ngwledydd Prydain.Ed berfformiodd yr unawd sacsoffon ar Cowboys and Angels pan oedd ar daith ‘Symphonica’ George Michael yn 2012.

Dewch i ail-fyw angerdd, dawn a theimladrwydd dihafal George Michael yn Fastlove!

Sioe deyrnged ydi hon, heb gysylltiad o gwbl ag unrhyw artistiaid gwreiddiol/ystadau/cwmnïau rheoli na sioeau tebyg.

 
  • Pris Safonol: £31
  • Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Dros 60 | Myfyrwyr | Hawlwyr | Pobl anabl ag un cydymaith: £2 yn llai
  • Grwpiau (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar  02920 878444)1 ym mhob 10 am ddim

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444.  Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr