Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07391 791934 | 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Echo & the Bunnymen - AILDREFNU

Yn un o’r bandiau Prydeinig mwyaf dylanwadol yn hanes yr oes sydd ohoni, heddiw cyhoeddodd Echo & The Bunnymen daith un oed ar bymtheg yng ngwledydd Prydain ym mis Mai 2021. Bydd y daith, sy’n cychwyn yn Neuadd Dref Sheffield nos Wener 7 Mai, yn dathlu’r caneuon roes i’r grŵp ugain o hits yn yr Ugain Uchaf a naw o albymau yn yr Ugain Uchaf hyd yma yn ystod eu gyrfa ddeugain mlynedd anhygoel.

Bu albymau arloesol y band - Crocodiles, Heaven Up Here, Porcupine ac Ocean Rain yn ddylanwad o bwys ar actau megis Coldplay, The Killers a’r Flaming Lips, ac mae’r albymau diweddaraf Evergreen a What Are You Going To Do With Your Life? a Siberia & Meteorites yn dangos y fath gorff aruthrol o waith sydd gan y band. Rhyddhawyd eu halbwm diweddaraf The Stars & The Oceans & The Moon yn hydref 2018  - “Magical” chwedl Q Magazine.

Mae’r Bunnymen yn dal i fod yn fawr eu parch yn niwylliant y bobl, a’r gyfres fawr ei chlod a diwylliannol ryfeddol gan Netflix, Stranger Things, yn defnyddio’u cân Nocturnal Me a’r gyfres yr un mor boblogaidd 13 Reasons Why yn defnyddio The Killing Moon, cân a ddefnyddiwyd hefyd ar sioe arall gan Netflix, Dead of Summer.  

 
  • Pris Safonol: £35.50 | £48
  • Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934): Seddi'r stalau @ £35.50 pob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr