Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07391 791934 | 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Dr Hook yn serennu Dennis Locorriere

Unol Daleithiau America, 1969… Y wlad yn gweinyddu llw i’w hail Lywydd ar bymtheg ar hugain.Croeso’n ôl i Elvis Presley.  Y dyn cynta’n cerdded ar y lleuad.Y Beatles yn rhoi eu perfformiad byw olaf, a’rRolling Stones yn rhoi cyngerdd am ddim sy’n mynd yn sgarmes ac yn symboleiddio i lawer ddiwedd y chwe degau.

Rywbryd yn ystod y trobwynt o flwyddyn dymhestlog honno, dyma ddau hen law o gerddor o daleithiau Mississippi acAlabama ym Mherfeddion y De yn ei throi hi am New Jersey lle trawon nhw ar ganwr-gitaryddtipyn iau na nhw.Cyd-dynnodd y tri ar eu hunion, cynnwys dau aelod arall a dechrau chwarae gyda’i gilydd yn y clybiau nos croch, geirwon – peryglus yn aml - yn Union City. 

“Dr Hook and The Medicine Show – Tonic for the Soul” oedd ar y poster o waith llaw ac roedd gofyn cymysgfa o smaldod, lwc ac ymdeimlad naturiol â llawer o wahanol fathau o gerddoriaeth – o hoelion wyth a roc a rôl, i ganu gwlad a gwerina pop cyfoes - i gadw’r holl eneidiau hynny’n ddiddan. 

Yn y blynyddoedd wedyn, cafodd recordiadau’r grŵp lond gwlad o lwyddiannau rhyngwladol yn y siartiau gydag ennill iddyn nhw drigain o senglau ac albymau Aur a Phlatinwm, ac yn sgìl eu perfformiadau cyngerdd dihafal cawsant y gair o fod yn un o’r pennaf actau teithiol drwy’r byd yn grwn. 

Serch newidiadau yn rheng y band dros yr hanner can mlynedd aeth heibio, bu’n nod gan yr aelod sylfaenu a’r canwr blaen gwreiddiol Dennis Locorriere gadw cerddoriaeth ac ysbrydDr Hook yn fyw ac iach.Bu’r blaenwr dawnus, carismatig gyda’i grŵp penigamp yn dod â’r sain ddigamsyniol honno i gynulleidfaoedd mewn tai dan eu sang ym mhedwar ban byd. 

Ac yn awr, i ddathlu hanner can mlynedd o gerddoriaeth fythol, dyma’r band yn cyhoeddi taith eu hanner canmlwyddiant fydd yn cwmpasu cyfoeth eu hanes cerddorol o’r hits mwyaf hyd at ffefrynnau o’r albymau – digwyddiad cerddorol rhy dda i’w golli!

 

 

 

 
  • Pris Safonol: £43 ymlaen llaw | £51 ar y diwrnod 
  • Pecyn VIP - seddi gorau: £63

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr