Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07391 791934 | 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Dionne Warwick - AILDREFNU

Dyma ddatganiad gan Dionne: - 
'As with many tours we are having to move my European and UK tour into next year.We won't be beaten by this virus, I will see you all next year!Sending you all a big hug and stay safe.Dionne' 

Diolch i chi i gyd am eich amynedd ar yr adeg yma ac edrychwn ymlaen at eich gweld chi’r flwyddyn nesaf!
______________________________________________________

Mae’r artist Dionne Warwick, sydd wedi ennill chwe gwobr Grammy, wedi cyhoeddi y bydd ei dyddiadau cyngherddau newydd yn y DU ac Ewrop, ‘One Last Time’ yn rhan o’i Thaith Ffarwel yn 2021.

Meddai Warwick  “After almost six decades I’ve decided it’s time to put away from touring trunk and focus on recording, one off concerts and special events.  I still love performing live, but the rigours of travelling every day so far from home, sleeping in a different hotel each night, one concert after the other, is becoming hard. So, I’ve decided to stop touring on that level in Europe…. But I’m not retiring!!” 

Bydd hegl gynta’r daith yma ar ben y rhaglen, yn rhai o theatrau harddaf gwledydd Prydain, yn cwmpasu gyrfa aruthrol Warwick, gyda chaneuon o’i chatalog recordio sgubol o lwyddiannus yn cynnwys detholiad o ganeuon clasurol Warwick/Burt Bacharach/Hal David megis ‘I Say A Little Prayer’‘Do You Know The Way To San Jose’, ‘Anyone Who Had A Heart’ a ‘Walk On By’

Mae Warwick ymhlith y deugain o wneuthurwyr hits mwyaf yn oes roc drwyddi draw (1955-1999), ar sail Siartiau Senglau Pop “Hot 100” Billboard.  Mae’n un o’r cantoresau fu fwyaf yn y siartiau erioed, a phum deg chwech o’i senglau’n cyrraedd “Hot 100” Billboard rhwng 1962 a 1998, a phedwar ugain o senglau’n cyrraedd holl siartiau Billboard ar y cyd.  

 
  • Pris Safonol: £63 | £73

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr