Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07391 791934 | 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

David Essex - AILDREFNU

 • Rhaid i blant dan 14 oed fod gydag oedolyn
 

Drysau'n agor 7pm

Mae’r canwr rhyngwladol adnabyddus, y cyfansoddwr a’r actor David Essex OBE yn ei ôl gyda’i daith gyntaf yn y DG ers pedair blynedd lle bydd yn chwarae caneuon poblogaidd sy’n rhychwantu ei yrfa gyfan. 

Daeth David i’r amlwg gyntaf pan aeth am glyweliad ar gyfer cynhyrchiad yn Llundain o’r sioe gerdd Godspell, ac fe’i dewiswyd i chwarae rhan Iesu. Derbyniodd adolygiadau hynod o ffafriol am ei bortead yn y West End yn Llundain ac enillodd sawl gwobr o bwys. 

Ers hynny, mae wedi mwynhau llwyddiant anhygoel yn cyfuno cyngherddau, recordiau, theatr, cyfansoddi, ffilm a theledu. Mae David wedi cyfansoddi, recordio a chynhyrchu albymau sydd wedi gwerthu miliynau ledled y byd gan gynnwys 23 o senglau a gyrhaeddodd y 30 uchaf ar frig y siartiau yn y DG yn unig. Mae’r rhain yn cynnwys Rock On a enwebwyd am wobr Grammy a chaneuon poblogaidd tu hwnt fel Lamplight, Hold Me Close a Gonna Make You A Star. 

Meddai David: “I've had so many requests to tour again, so I’ve decided to do one more tour – it should be fun!”

 
 • Pris Safonol: £35.50 | £45.50
 • David Essex - Pecyn VIP Stardust: £88
  • Mae’r pecyn yma’n cynnwys sedd gyda’r drutaf yn yr wyth rhes gyntaf. 
  • Print celf o’r daith, dim ond i gwsmeriaid VIP, wedi’i lofnodi ymlaen llaw gan David.
  • Casglu eich anrheg agraffiad cyfyngedig VIP David Essex 2019.
  • Casglu eich cofrodd laminedig VIP David Essex a’ch cortyn gwddw VIP arbennig.
 • Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934):  Seddi'r stalau @ £35.50 pob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.
Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr