Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn gweithredu. Drwy barhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn derbyn y byddwn yn gosod cwcis ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi cwcis am ragor o wybodaeth.

Mae diogelwch ein cynulleidfaoedd, staff ac artistiaid yn bwysig iawn i ni.  Cadwch lygaid ar y wefan i gael y newyddion diweddaraf am Fesurau Diogelwch Covid-19.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Darren Hayes

 • Rhaid i blant dan 14 oed fod gydag oedolyn
 

DARREN HAYES
YN CYHOEDDI DO YOU REMEMBER?
- TAITH 2023 YNG NGWLEDYDD PRYDAIN
YN DATHLU CHWARTER CANRIF O SAVAGE GARDEN,
HITS SOLO A RHAGOR 

Heddiw cyhoeddodd Darren Hayes – y cyfansoddwr caneuon a’r perfformiwr eiconig mawr ei wobr, a hanner y deuawd Savage Garden sy’n fawr ei barch drwy’r byd yn grwn – daith fawr yng ngwledydd Prydain yn 2023, ei daith gyntaf mewn dros ddeng mlynedd! Bydd y daith yn dathlu chwarter canrif o Savage Garden, ei yrfa solo sydd wedi hen ennill ei blwy a rhagor. Bydd y tocynnau ar werth o naw y bore ymlaen ddydd Iau 30ain Mehefin.

Pan oedd Darren Hayes yn ganwr blaen ac yn gyfansoddwr caneuon y deuawd Savage Garden, buan y daeth yr Awstraliad o’i enedigaeth yn ben ar fyd pop gyda chyflawni’r orchest o ddeg hit yn Neugain Uchaf gwledydd Prydain, o I Want You, To The Moon and Back hyd at I Knew I Loved You a rhifau un yn Billboard yr Unol Daleithiau, yn cynnwys y gân fythol Truly Madly Deeply.  Gyda Savage Garden ac yn artist recordio solo yn ei rinwedd ei hun, gwerthodd Darren dros ddeng miliwn o albymau drwy’r byd yn grwn. Cafodd ei selogion flas o’i gerddoriaeth newydd gyntaf mewn dros ddeng mlynedd yn y caneuon trawiadol o bersonol Let’s Try Being In Love’ a Do You Remember?’ a ryddhawyd yn gynharach eleni cyn ei record solo newydd y bu mawr aros amdani.

Mae Darren Hayes yn dal i ddatblygu o nerth i nerth gyda rhyddhau’n ddiweddar ei drac newydd, Poison Blood. Rhoes y gân ffordd i Darren chwilio themâu tywyllach y felan a hunanladdiad, a chynhyrchu, gan hynny, rai o’i eiriau caneuon mwyaf difrif a chignoeth hyd yma. 

Darren yn sôn am fideo Poison Blood:
“My song ‘Poison Blood’, deals with depression, which is such a delicate subject in and of itself, so when it came time to make a visual component, I knew I wanted to make a music video that was extremely intimate but was also true to the visual inspirations and musical references that have shaped this new era of music.  Everything has been tinged by an 80s wistfulness and had a magical quality to it.”  Darren Hayes  

Cafodd Poison Blood ei sgrifennu, ei drefnu i gerddorfa a’i gynhyrchu’n gyfan gwbl gan Darren yn Los Angeles. Mae’r fideo, dan gyfarwyddyd y gwneuthurwr ffilmiau Alex Hyner, newydd gael ei première ar YouTube ac mae i’w weld yma. Eu cariad at fideos cerddoriaeth yr wyth degau, yn neilltuol llun agoriadol When Doves Cry Prince, a ysbrydolodd Darren ac Alex i greu fideo sy’n gymar hyfryd y gân gynhyrfiol a grymus Poison Blood. Ffilmiwyd y fideo gan mwyaf ar offer a thechnegau oedd ar gael ym 1985 ac mae’n dal Darren ar i fwyaf cignoeth, diamddiffyn a real. 

Cyn yr oedau yng ngwledydd Prydain, daw’r perfformiwr eiconig yn ei ôl i’r llwyfan yn ei famwlad Awstralia cyn cyrraedd ein glannau ym mis Mawrth i ddathlu go iawn Savage Garden, ei hits solo a llond gwlad at hynny. Meddai Darren, yn sôn am y daith newydd:

“You never know how much you love something until it’s taken away from you. After almost a decade out of the spotlight and all this time in lockdown I found myself really missing the electric feeling that only a live audience can bring. After 25 years in the music industry, I feel like we’ve grown up together. To sing these songs again after all we’ve been through is going to feel like a family reunion. I’m beyond excited to return.”

 
 • Pris Safonol: £28.00 | £43.00 | £58.00
 • Mae Darren Hayes VIP @ £93.00 yn cynnwys:
  • Mae’r pecyn yma’n cynnwys tocyn i un o seddi’r pris uchaf i weld y brif sioe.
  • Lithograff VIP A3 argraffiad cyfyngedig, penodol i’r oedfan wedi’i lofnodi gan Darren.
  • Casglu eich cofrodd laminedig VIP.
 • Mae Darren Hayes VIP Gorau @ £178.00 yn cynnwys:
  • Mae’r pecyn yma’n cynnwys tocyn i un o seddi’r pris uchaf i weld y brif sioe.
  • Cyfle dethol i gyfarfod Darren fydd yn ateb cwestiynau gan y gwesteion VIP.
  • Cael tynnu eich llun gyda Darren gan y Rheolwr VIP.
  • Lithograff VIP A3 argraffiad cyfyngedig, penodol i’r oedfan wedi’i lofnodi gan Darren.
  • Casglu eich cofrodd laminedig VIP.

Amodau a Thelerau COVID: Mae mynediad i’r digwyddiad yma bob amser yn amodol ar unrhyw amodau, telerau neu reolau’r Hyrwyddwr a gweithredwr yr oedfan. Rhaid i chi hefyd ddilyn amodau mynediad a phrotocoliau penodol yr Hyrwyddwr neu weithredwr yr oedfan ynghlwm â Covid-19 – gallai’r rhain fod, ond heb fod yn gyfyngedig i’r rhain, gorfod darparu profion llif unffordd negatif neu ddarparu tystysgrifau brechu. Os na chydymffurfiwch ag unrhyw un o amodau, telerau neu reolau’r Hyrwyddwr neu weithredwr yr oedfan, fe allai’r Hyrwyddwr neu weithredwr yr oedfan wrthod mynediad i chi neu fynnu eich bod chi neu ddeiliaid tocynnau eraill yn gadael yr oedfan ac ni fydd gennych hawl ar ad-daliad.

Plus an optional £2.00 postage fee.
For Hynt tickets, please contact Box Office on 02920 878444.  Limited availability – please book early to avoid disappointment.

Hynt logo

 
Bwciwch Nawr