Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07391 791934 | 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Collabro

 • Rhaid i blant dan 14 oed fod gydag oedolyn
 

Datganiad

Oherwydd y Coronafeirws sydd wedi brigo a chamau’r llywodraeth sydd ar waith ar hyn o bryd i gyfyngu ar ei ledaenu, gohiriwyd sioeau Collabro yn hydref 2020.   Bydd y dyddiadau wedi’u haildrefnu yn digwydd, yn hytrach, yn hydref 2021.  Cynghorir cwsmeriaid i gadw eu tocynnau gan y byddan nhw’n ddilys ar gyfer y dyddiadau newydd.   

Mae sioeau Bournemouth a Chaerdydd hefyd wedi newid oedfan. Bydd eu hasiantau tocynnau’n cysylltu â deiliad tocynnau’n uniongyrchol i roi gwybodaeth ynghylch eu seddi newydd i’r sioeau hyn. 

Meddai Collabro:  

"We are devastated that our Love Like This tour is being postponed, but we are so happy that we could work with our amazing teams to make sure we could find new dates. Touring is the best part of our job and we want all our fans to stay healthy and happy so that when all this is over, we can celebrate this brilliant album together!"

_________________________________________________________

COLLABRO – Michael Auger, Jamie Lambert, Matthew Pagan and Thomas J Redgrave – sef grŵp theatr gerdd mwyaf llwyddiannus y byd.  Ar ôl cyfarfod i gael eu hymarfer cyntaf mewn tafarn ger Pont Llundain yn 2014, cawsant glyweliad i fynd ar Britain’s Got Talent fis yn ddiweddarch a chael cymeradwyaeth sefyll lawn gan y gynulleidfa a’r beirniaid fel ei gilydd ar ôl eu perfformiad.  Aethant yn eu blaenau i ennill y gystadleuaeth ag un o’r mwyafrifoedd mwyaf erioed, aeth eu halbwm début ‘Stars’ i rif un yn siart albymau gwledydd Prydain, buan y’i hardystiwyd yn aur a daeth yr albwm werthodd gyflymaf yn 2014. 

 
 • Pris Safonol: £25.50 | £38
 • Collabro – Chwip o Brofiad Selogion Efydd: £48
  • Mae’r pecyn yma’n cynnwys tocyn i wylio’r brif sioe o sedd gyda’r drutaf.
  • Cael print celf argraffiad cyfyngedig taith Collabro wedi’i lofnodi ymlaen llaw.
  • Casglu eich cofrodd laminedig a’ch cortyn gwddw VIP Collabro.
 • Collabro – Chwip o Brofiad Selogion Arian: £78
  • Mae’r pecyn yma’n cynnwys tocyn i wylio’r brif sioe yn neg rhes gynta’r theatre.
  • Cael tynnu eich llun gyda’r band gan ein rheolwr VIP.
  • Cael print celf argraffiad cyfyngedig taith Collabro wedi’i lofnodi ymlaen llaw.
  • Casglu eich cofrodd laminedig a’ch cortyn gwddw VIP Collabro.
 • Collabro – Chwip o Brofiad Selogion Aur: £102
  • Mae’r pecyn yma’n cynnwys tocyn i wylio’r brif sioe yn nwy res gynta’r theatre.
  • Cael cyfle i ddod i wybod be fuoch chi’n ysu i gael gwybod erioed, a Collabro’n cymryd rhan mewn seiat holi ac ateb.
  • Cael tynnu eich llun gyda’r band gan ein rheolwr VIP
  • Cael print celf argraffiad cyfyngedig taith Collabro wedi’i lofnodi ymlaen llaw.
  • Casglu eich cofrodd laminedig a’ch cortyn gwddw VIP Collabro.
 • Defnyddwyr cadair olwyn ac un cydymaith (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934): Seddi'r stalau @ £25.50 pob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt 

 
Bwciwch Nawr