Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn gweithredu. Drwy barhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn derbyn y byddwn yn gosod cwcis ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi cwcis am ragor o wybodaeth.

Mae diogelwch ein cynulleidfaoedd, staff ac artistiaid yn bwysig iawn i ni.  Cadwch lygaid ar y wefan i gael y newyddion diweddaraf am Fesurau Diogelwch Covid-19.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Bret McKenzie

  • Rhaid i blant dan 14 oed fod gydag oedolyn
 

Ar Awst 26ain 2022, bydd Bret McKenzie yn rhyddhau Songs Without Jokes, ei début solo o lawn hyd, ledled y byd drwy Sub Pop.Cynhyrchwyd yr albwm - sy’n cynnwys y brif sengl ‘A Little Tune’ a’r uchafbwyntiau ychwanegol ‘Dave’s Place’, ‘If You Wanna Go’ ac ‘America Goodbye’ - gan Mickey Petralia a McKenzie, fe’i cymysgwyd gan Darrell Thorpe, gyda chaneuon a recordiwyd yn East West Studios ac United Recordings, a lluniwyd y fersiwn derfynol gan Dave Ives yn 101 Mastering yn Los Angeles.

Gewch chi wylio fideo swynol, swyddogol (a swyddogol swynol...) ‘A Little Tune’ â McKenzie’n serennu ynddo, a gyfarwyddwyd gan Ezra Simons, ac a ffilmiwyd yn Royal Whanganui Opera House, y theatr oes Victoria olaf sydd ar ôl yn Seland Newydd.

Fel rydych wedi cael ar ddeall, mae’n debyg, ar y teitl albwm gloyw yna uchod, mae gan McKenzie — rydych yn ei nabod ar drysorau cerddorol modern fel y deuawd comedi Flight of the Conchords, ailwampiadau ffilm The Muppets a thraciau sain ffilmiau teulu di-ail eraill, blogiau selogion Lord of the Rings, caneuon gwadd i The Simpsons, mynd ar hyd y stryd ar gefn beic yn ei famwlad Seland Newydd, a rhagor — record solo newydd ar ddod yn llawn caneuon SYDD HEB FOD YN GANEUON COMEDI!I aelodau o’r wasg, isod dyma ni’n ystyriol yn cynnig penawdau straeon na fedrwch chi ddim maddau iddyn nhw, er mwyn Bret ac er hwylustod i chi.  

-Kiwi Flies, and Solo!
-Songs From One Bloke
-Three (Con)chords (Minus Two Conchords) and the Truth
-Uh-Oh!Rhymenoceros on the Loose!
-Bretty or Not, Here He Comes

Dyna ni.Hynny’n teimlo’n well, yntydi?Weithiau mae’n help gadael i bethau ddod i olau dydd.

Felly, ydi, mae Bret yn gono chwerthinllyd o ddigri, ac fe allech chi hyd yn oed ei alw’n un o’r sgrifennwyr caneuon comedi gorau sydd wrthi.Cafodd hits sgubol, ennill gwobrau mawr, fo ydi hanner mwyaf trwsiadus ei ddeuawd...mae’n cael tipyn o hwyl arni!Felly, be ydi’r busnes “caneuon heb jôcs” ’ma, achan? 

“Post-Conchords, I’d been working on songs for the Muppets films, and during a session I had the thought that it would be fun someday to work on some songs that weren’t for someone else, that don’t have to tell a story or be funny or continue the narrative plot, checking all the boxes for the character in the movie,” meddai McKenzie. “I thought it’d be fun to do a record like that, something different.”

Ar ben ei yrfa lwyddiannus yn sgrifennu ac yn perfformio ar hyd ac ar led y rhan fwyaf o genres cerddoriaeth pop, mae McKenzie yn selogyn artistiaid llythrennog, smala fel Harry Nilsson, Steely Dan, Randy Newman a Dire Straits.Mae’n ganwr dawnus offerynnau rhif y gwlith ac yn Seland Newydd ers talwm bu’n aelod sawl band oedd heb fod yn gomedi, yn fwyaf nodedig y grŵp cydasio ar sylfaen reggae, The Black Seeds.Ac eto, tra mae caneuon heb jôcs yn ei waed gymaint bob tamaid â chaneuon efo jôcs, mae’n cydnabod y bydd y rhan fwyaf o bobl sy’n nabod ei waith yn cyrraedd gan ddisgwyl cael hwyl.  Gan hynny, teitl yr albwm (gewch chi ddarllen y bywgraffiad llawn yn Sub Pop).

Mae gan McKenzie, ynghyd â’i fand saith darn, sioeau rhyngwladol ac yntau ar ben y rhaglen wedi’u trefnu at hydref 2022 i gefnogi Songs Without Jokes, yn cychwyn Medi 2il yn Nelson, Seland Newydd yn Trafalgar Center ac ar hyn o bryd yn dod i ben nos Sul, Tachwedd 20fed yn Atlanta, Georgia yn yr Eastern.

 
  • Pris Safonol: £28.00 | £38.00 | £45.50
  • Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag n cydymaith (cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444): Seddi’r stalau am £28.00 y tocyn.

A ffi bostio opsiynol o £2.00 i docynnau gael eu postio. 
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 Logo Hynt

 

 
Bwciwch Nawr