Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn gweithredu. Drwy barhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn derbyn y byddwn yn gosod cwcis ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi cwcis am ragor o wybodaeth.

Mae diogelwch ein cynulleidfaoedd, staff ac artistiaid yn bwysig iawn i ni.  Cadwch lygaid ar y wefan i gael y newyddion diweddaraf am Fesurau Diogelwch Covid-19.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Boyzlife

  • Rhaid i blant dan 14 oed fod gydag oedolyn
 

Heddiw, Ionawr 24, mae Boyzlife yn cyhoeddi’r daith ‘Old School’ drwy hyd a lled gwledydd Prydain, a’r band yn serennu arni yn perfformio caneuon newydd o’u halbwm stiwdio nesaf o ddeunydd newydd, ‘Old School’, a ryddheir ar 6 Mai, a hits clasurol gan Boyzone a Westlife.Bydd tocynnau i daith ‘Old School’ 2022 Boyzlife ar werth ddydd Gwener 28 Ionawr 2022. Mai 6 ydi dyddiad rhyddhau albwm nesaf Boyzlife ‘Old School’ – Archebu’r albwm ymlaen llaw yma.

Bydd Boyzlife yn cychwyn ar eu sgyrsiwn enfawr saith dinas ar hugain ddydd Llun 22 Medi ym mhennaf oedfan y celfyddydau ac adloniant Lerpwl y Philharmonic Hall, cyn ei gwneud hi am yr Alban lle bydd y deuawd ar ben y rhaglen yn Music Hall Aberdeen ac Usher Hall yng Nghaeredin, ac yn dod i ben y daith yn Hall For Cornwall yn Truro.Mae band byw llawn yn gefn i’r deuawd a chaiff y cynulleidfaoedd ddisgwyl clywed eu sengl ddiweddar a’r un wreiddiol gyntaf ‘The One’ – a sgrifennwyd ar y cyd gan Brian a’r cyfansoddwr caneuon chwedlonol Guy Chambers (Robbie Williams, Kylie Minogue, Rufus Wainwright), a gynhyrchwyd gan un o gynhyrchwyr y to sy’n codi, Jackson – a hogodd ei fedrau’n beiriannydd ac yn rhaglennydd Shawn Mendes a’r Libertines ymhlith eraill.Bydd y ddau saer hits hefyd yn perfformio llawer o’u hits mwyaf, o gatalog sy’n torri recordiau, yn cynnwys deunaw sengl Rhif Un a naw albwm Rhif Un – a gwerthiannau recordiau ar y cyd sy’n fwy na deng miliwn ar hugain.

Ers eu cychwyn, eisoes mae Boyzlife wedi perfformio rhai o’u hits siartiau mwyaf i dros 70,000 o selogion.Yn sôn am fod yn eu holau ar daith, yn chwarae eu deunydd gwreiddiol am y tro cyntaf un, meddai’r band: “we cannot wait to get back on the road and this time playing Boyzlife original material alongside all of our music over the last 25 years.The show will be a Rolla-coaster through old and new songs and we cannot wait to take our fans on the ride”.Rhwng eu hoedau teithio’r llynedd bu Boyzlife yn brysur yn y stiwdio yn sgrifennu ac yn creu cerddoriaeth newydd ac mae Brian yn rhoi cip ar be all eu selogion ei ddisgwyl gan eu sesiynau stiwdio: “Keith and I grew up in the 80s and 90s, the sound of that era is what made us want to be musicians in the first place.When we first started talking about making this record as Boyzlife’s first studio album, we naturally talked about those influences a lot and have loved bringing these familiar sounds into our studio sessions and onto this record, and cannot wait to take those songs live.”

Boyzlife ydi’r chwip o grŵp a ffurfiwyd gan y mêts ers oes Keith Duffy a Brian McFadden oedd i’w gweld cynt yn aelodau o’r bandiau bechgyn yn y naw degau a degawd cynta’r ganrif yma, Boyzone a Westlife, yn y drefn honno.Gyda Boyzone, roedd Keith Duffy ar chwe sengl rhif un yng ngwledydd Prydain ac aeth un ar bymtheg o’u dwy sengl ar bymtheg cyntaf i’r pump uchaf. A chanddyn nhw hefyd bum albwm rhif un er eu clod, gwerthodd Boyzone dros 25 miliwn o recordiau’n fyd-eang.Daeth llwyddiant tebyg i ran Brian McFadden, yn cynnwys deuddeg rhif un yng ngwledydd Prydain ac Iwerddon yn aelod o Westlife, gyda thorri pob record yn sgil saith hicyn ar y brig y naill ar ôl y llall.Mae’r band hefyd yn ymfalchïo mewn pedwar albwm rhif un a chyfanswm o werthiannau recordiau dros ddeng miliwn ar hugain.Ers Westlife, cychwynnodd Brian ar yrfa solo lwyddiannus, yn cynnwys sengl rhif un yng ngwledydd Prydain, sef ‘Real to Me’. Ar ‘Strings Attached’, albwm début Boyzlife, roedd naw cân Rhif Un yng ngwledydd Prydain gan Boyzone a Westlife, a berfformiwyd gan Keith a Brian i gyfeiliant y Royal Philharmonic Orchestra fyd-enwog yn Llundain.Rhyddhawyd record début y band ar 17eg Gorffennaf 2020 a mynd i frig siartiau iTunes gwledydd Prydain ac Iwerddon a siartiau cerddoriaeth Amazon ar ei hunion, aeth yr albwm yn syth i #12 yn Siart Albymau Swyddogol y Deyrnas Unedig.

 
  • Pris Safonol: £33.00| £35.50 | £39.50 | £47.50
  • Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 02920 878444): Seddi'r stalau @ £33.00 pob tocyn

Pecyn Cwrdd a Chyfarch VIP £153.00 yn Ticketek 
Uwchraddiwch eich tocynnau i Becyn Cwrdd a Chyfarch VIP!  Bydd y pecyn VIP yma’n cynnwys mynediad i’r sioe a’r seddi gorau yn y tŷ, gwydraid o Prosecco pan gyrhaeddwch chi, ynghyd â llun ohonoch chi gyda’r bois eu hunain (cofiwch fod hyn yn dibynnu ar ofynion COVID-19 ar adeg y sioe).
 Gewch chi hefyd grys Ti ARBENNIG CLWB AELODAU VIP a yrrir atoch chi ymlaen llaw fel y gallwch ei wisgo ar y noson, poster Boyzlife ARBENNIG wedi’i lofnodi, cortyn gwddw VIP ac aelodaeth CLWB AELODAU VIP Boyzlife sy’n rhoi lle i chi fod ymhlith y cyntaf i’r felin gaiff falu ar gyfer seiadau Cwrdd a Chyfarch i ddod.Cythrwch am docyn Cwrdd a Chyfarch VIP i chi a’ch ffrindiau’n awr i’r profiad Boyzlife gorau oll.


A ffi bostio opsiynol o £2.00 i docynnau gael eu postio. 
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr