Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07391 791934 | 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Black Stone Cherry - AILDREFNU

Yn yr hydref mae BLACK STONE CHERRY yn dod yn eu holau i wledydd Prydain i res o oedau, yn cynnwys sioe yn Neuadd Dewi Sant.  Ar hyn o bryd mae’r rocwyr o Kentucky wrthi fel lladd nadroedd ar eu seithfed albwm stiwdio fydd yn gweld golau dydd yn yr hydref.

MeddaiChris Robertson, blaenwr a gitarydd BLACK STONE CHERRY, "We are beyond excited to come back to the UK, our home away from home, but this time we get to play some smaller venues and return to the intimacy that we all love!  And did we mention the new album is slated for the same time frame as this tour....and a Royal Albert Hall date?!!  We can't wait to see you all there!"

 
  • Pris Safonol (Uchafswm o 6 tocyn fesul trafodyn): £35.50

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr