Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn gweithredu. Drwy barhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn derbyn y byddwn yn gosod cwcis ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi cwcis am ragor o wybodaeth.

Mae diogelwch ein cynulleidfaoedd, staff ac artistiaid yn bwysig iawn i ni.  Cadwch lygaid ar y wefan i gael y newyddion diweddaraf am Fesurau Diogelwch Covid-19.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Billy Ocean

 • Rhaid i blant dan 14 oed fod gydag oedolyn
 

Ac Eraill

Treuliodd Billy Ocean fwy o’i oes ar lwyfan nag yn unman arall.Y flwyddyn nesaf daw Billy yn ei ôl i’w amgylchfyd naturiol ar ben y rhaglen mewn rhesiad o sioeau ledled gwledydd Prydain, yn set sy’n heigio gan hits mwyaf a ffefrynnau’r dyrfa.

Billy Ocean ydi seren recordio groenddu fwyaf Prydain, a chanddo werthiannau recordiau ym mhedwar ban byd o dros ddeng miliwn ar hugain a chwe sengl yn y deg uchaf ar ddwy lan yr Iwerydd.

Mae hefyd yn dal gwobr Grammy am y Perfformiad Lleisiol Rhythm a’r Felan gwrywaidd gorau, Gwobr Ivor Novello am Orchest Ryngwladol, ac yn 2020 dyfarnwyd iddo MBE am wasanaethau i gerddoriaeth.

 

 
 • Pris Safonol: £30.50 | £45.50 | £58.00
 • Billy Ocean - Pecyn VIP Sedd gyda’r Gorau @ £102.00

  Mae eich pecyn yn cynnwys:
  -
  Un sedd gyda’r gorau, wedi’i chadw, i weld Billy Ocean yn fyw
  - Print celf argraffiad cyfyngedig y daith
  - Cofrodd laminedig a chortyn gwddw VIP

A ffi bostio opsiynol o £2.00 i docynnau gael eu postio. 
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

COVID – Amodau a Thelerau:  Mae mynediad i’r digwyddiad yma bob amser yn amodol ar unrhyw amodau, telerau neu reolau’r Hyrwyddwr a gweithredwr yr oedfan.Rhaid i chi hefyd ddal at amodau mynediad penodol a phrotocolau’r Hyrwyddwr neu weithredwr yr oedfan ynghlwm â Covid-19 – gallai hyn fod, ond heb ei gyfyngu at hynny, gorfod darparu profion llif unffordd negatif neu ddarparu tystysgrifau brechu.Os na chydymffurfiwch ag unrhyw un o amodau, telerau neu reolau’r Hyrwyddwr neu’r oedfan, gallai’r Hyrwyddwr neu weithredwr yr oedfan nadu i chi ddod i mewn neu fynnu eich bod chi neu ddeiliaid eraill tocynnau yn gadael yr oedfan ac ni fydd gennych hawl i gael ad-daliad. 

 
Bwciwch Nawr