Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07391 791934 | 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Billy Bragg

Cyhoeddodd Billy Bragg y bydd ar daith yng ngwledydd Prydain ac Iwerddon yn hydref 2021.  Teithiodd Billy wledydd Prydain ac Iwerddon gynt ar ei daith arwrol ‘One Step Forward, Two Steps Back’ yn 2019. 

Meddai Billy: “In these challenging times, we all need something to hang on to.Like everyone else, my plans for 2020 have been disrupted by the pandemic, but today I’m announcing an extensive UK & Irish tour for this time next year to give me something tangible to work towards.My hope is that, by then, we’ll be able to get together again and enjoy the uplift that live music brings, to audience and performer alike.Hope to see you next autumn.”

Ers dros bymtheng mlynedd ar hugain mae Billy Bragg ynartist recordio eofn, yn berfformiwr byw diflino ac yn ymgyrchwr gwleidyddol heb ei ail.Ym mis Mai 2018 fe’i hanrhydeddwyd â gwobr Cyfraniad Eithriadol i Gerddoriaeth Prydain PRS yng ngwobrau Ivor Novello ac fe’i hystyrir yn weithredwr o werth ym myd gwleidyddiaeth.Rhyddhaodd ddeuddeg o albymau stiwdio: Life’s a Riot with Spy Vs Spy(‘83), Brewing Up With Billy Bragg (’84), Talking With The Taxman About Poetry (’86), Workers Playtime (’88), Don’t Try This At Home (’91), William Bloke (’96), Mermaid Avenue [gyda Wilco] (’98), Mermaid Ave Vol 2 [gyda Wilco] (’00), England, Half English (’02), Mr Love & Justice (’08), Tooth & Nail (’13), Shine a Light: Field Recordings from the Great American Railroad [gyda Joe Henry] (’16), a chasgliadau lawer, y mwyaf diweddar o’u plith The Best Of Billy Bragg At The BBC o’r flwyddyn2019.  Bu llawer o gerrig milltir ar hyd ei yrfa ddi-ail, yn cynnwys sengl hit rhif un, enwi stryd ar ei ôl, cyfarfod brenhines Lloegr, bod yn destun un o raglenni The South Bank Show, ymddangos ar lwyfan yn Wembley Stadium, curadu’r Left Field yn Ynys Wydrin drwy’r tew a’r tenau, ac unwaith rhannu pwdin eirin â gweinidog Cabinet yng nghaffi Tŷ’r Cyffredin.Mae sôn amdano yng nghofiant Bob Dylan, mae’n awdur tri llyfr ffeithiol, roedd yr ail o’u plith, Roots, Radicals & Rockers, ar restr fer gwobr Llyfrau Cerdd Penderyn ac yn ddeunydd crai rhaglen ddogfen ar BBC4 am y clasur sgiffl Rock Island Line.Mae mor berthnasol heddiw ag y bu erioed, yn 2019 gwerthwyd pob tocyn i’w daith dair noson arbennig ‘One Step Forward, Two Steps Back’ mewn oedfannau drwy hyd a lled yr Unol Daleithiau a gwledydd Prydain, gyda denu selogion newydd a chyffroi gwaed y rhai hŷn. A hyn oll yn profi bod caneuon Billy ar eu gorau yn cyflwyno - chwedl y Guardian - ‘the perfect Venn diagram between the political and the personal.

 
    • Pris Safonol: £28 | £35.50
    • Defnyddwyr cadair olwyn ac un cydymaith (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934): Seddi'r stalau @ £28 pob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934.  Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr