Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07391 791934 | 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Big Girls Don't Cry - AILDREFNU

  • Rhaid i blant dan 14 oed fod gydag oedolyn
 

Dewch gyda ni i fan lle mae'r lleuad yn ddisglair a’r byd yn llawn dawns. Dewch ar Daith yn ôl mewn amser gyda Big Girls Don't Cry, i ddathlu synau eiconig Frankie Valli & The Four Seasons.

Yn llawn clasuron poblogaidd, wedi eu perfformio’n anhygoel gan gast a band byw gwych, cewch eich cludo'n ôl i 1963 a’r tu hwnt am noson hudolus gyda’ch ffefrynnau i gyd.

Yn ystod y chwedegau a'r saithdegau, sicrhaodd eu caneuon rhif un, Sherry, December 1963 (Oh What a Night), Walk Like a Man, Rag Doll a Big Girls Don’t Cry enwogrwydd a llwyddiant mawr i ‘r Four Seasons a Frankie Valli.

Ar ôl gwerthu 100 miliwn o recordiau ledled y byd, mae rhyw gân gan y Four Seasons yng nghalon pawb. Mae'r sioe hon, sydd wedi ei chanmol ledled y byd, yn ail-greu harmonïau gorau y sêr o New Jersey.

Mae'n arddangos ffalseto anhygoel Frankie, ac yn cynnwys ei ganeuon poblogaidd, fel Grease, Let's Hang On, Working My Way Back to You, Beggin', I've Got You Under My Skin, a Who Loves You.

Felly beth am ddathlu un o drysorau mawr y byd pop mewn dwy awr o ganeuon gwych gyda Big Girls Don't Cry!

Oh what a night! ys dywed y gân!  Dyma'r lle i fod.

Yn teithio ledled Prydain 2021/22.

Sioe deyrnged yw hon ac nid yw'n gysylltiedig ag unrhyw artistiaid/ystadau/cwmnïau rheoli gwreiddiol na sioeau tebyg.

Mae’r hyrwyddwr yn cadw'r hawl i newid y rhaglen.

 
  • Pris Safonol: £29
  • Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Dros 60 | Myfyrwyr | Hawlwyr | Pobl anabl ag un cydymaith: £2 yn llai
  • Grwpiau (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934)1 ym mhob 10 am ddim

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934.  Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr